Sme

‘เอสเอ็มอี’รุ่นใหม่ชูเกษตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพืชผลเหลือทิ้ง

ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ “เอสเอ็มอี” กว่า 3 ล้านราย  พบยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์ สัดส่วน 50% อยู่ในกลุ่มเอสเอ็มอี ขณะที่ยอดปิดกิจการ 95%  ก็อยู่ในกลุ่มเอสเอ็มอีเช่นกัน สะท้อนได้ว่าเอสเอ็มอี เป็นกลุ่มที่เกิดง่าย แต่ก็ลาจากไปด้วยความไวเช่นกัน  โดยเฉลี่ยอายุการทำธุรกิจเอสเอ็มอีอยู่ที่ 3-5 ปี แนวทางการสนับสนุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องมีทั้งแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ และกลยุทธ์การทำตลาด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ร่วมกับวิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรายการ “ลับคมธุรกิจ” มิติข่าว 90.5  จัดเสวนา  SME D Talk 1 “คนไทยรวยได้ ด้วยเกษตรนวัตกรรม”

ACNOC สร้างนวัตกรรมจากของเหลือทิ้ง

นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง แบรนด์  ACNOC  ผลิตภัณฑ์ลดปัญหาสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด  กล่าวว่าได้เริ่มต้นทำธุรกิจเมื่อ 5 ปีก่อน  โดยเป็นโรงงานโออีเอ็ม หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางให้แบรนด์ต่างๆ  เพื่อผลิตและส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ  รวมทั้งพัฒนาแบรนด์เครื่องสำอาง ACNOC เพื่อทำตลาดเอง

วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

โมเดลธุรกิจของบริษัทเป็นรูปแบบการทำงานครบวงจร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรร่วมกันเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ  จากปัญหาซัพพลายเชนเครื่องสำอางไทย ต้องพึ่งพานำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ  ทำให้วัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตเครื่องสำอางออกมาทำตลาดเหมือนกัน บริษัทจึงเห็นโอกาสทำงานวิจัยเพื่อคิดค้นสารสกัดผลิตเครื่องสำอางที่แตกต่าง เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน

โดยสนับสนุนวัตถุดิบจากกระบวนการแปรรูปเกษตร ที่เกิดของเหลือทิ้งนำมาสร้างมูลค่าใหม่ ที่เป็นการสร้าง New Value Creation  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของของเหลือทิ้งมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าโดยใช้งานวิจัย (Deep Biotech) มาสนับสนุน

เช่น วัตถุดิบเปลือกมังคุด ที่เปลือกดิบแทบไม่มีมูลค่า แต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นสารสกัดบริสุทธิ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง จะมีมูลค่าถึงกิโลกรัมละ 3 ล้านบาท  เช่นเดียวกับ เหง้าสัปปะรด ที่ใช้บริเวณรากมาสกัดเอ็นไซม์ สร้างมูลค่าเพิ่มกิโลกรัมละหลายแสนบาท

ภาคเกษตรไทยมีวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตจำนวนมาก ที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจและเพิ่มมูลค่าได้สูง แต่ต้องใช้งานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เข้ามาสนับสนุน  ซึ่งมีทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐที่พร้อมให้การสนับสนุน

นุตสรา รักแสง

“ฮานาอี”หมอนสมุนไพร จากความชอบสู่ธุรกิจ

เป็นอีกหนึ่งเอสเอ็มอี ที่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่ง  สำหรับธุรกิจหมอนสมุนไพร “ฮานาอี” (Hana-e)   นางสาวนุตสรา รักแสง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่าด้วยความที่เป็นคนชอบเรื่องสมุนไพรไทย  จึงเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าร่วมกับสถาบันต่างๆ และออกแบบทำแผนธุรกิจ  พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หมอนสมุนไพรฮานาอี ที่มีทั้งหมด 8 แบบ เหมาะกับกล้ามเนื้อของคนทั่วไป  โดยออกแบบให้ใช้งานง่ายสามารถใช้ไมโครเวฟแทนการนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ คลาส (Klass) อีก 10 รายการ  โดยใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรไทย

จุดขายของผลิตภัณฑ์ คือ สูตรที่คิดค้นและสร้างความแตกต่างจากเอกลักษณ์สมุนไพรไทย เช่น ใบย่านาง  และออกแบบสินค้าให้ใช้งานง่าย  การทำตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ รวมทั้ง มาร์เก็ตเพลส ลาซาด้า ช้อปปี้ ไทยเทรดดอทคอม อเมซอน อาลีบาบา และช่องทางโซเชียลมีเดีย

SME D Bank เสริมแกร่งรายย่อย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)  กล่าวว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไซส์เอส เป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัตถุดิบภาคเกษตรนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จากการนำวัตถุดิบพืชผลเกษตร รวมทั้งวัตถุดิบเหลือทิ้งจากภาคเกษตรมาพัฒนาต่อยอดสู่กระบวนการวิจัย Deep Biotech และสามารถพัฒนาจากวัตถุดิบที่แทบไม่มีมูลค่าสู่สินค้ามูลค่าสูง ในรูปแบบ New Value Creation รวมทั้งขยายสู่ตลาดโลก

มงคล ลีลาธรรม

“นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะต้องพยายามศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและโอกาสส่งออกตลาดโลก  ขณะที่ SME D Bank  จะช่วยสนับสนุนด้านแหล่งทุนและความรู้ เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืน”

นายสุนทร สุขสมเนตร์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME Development Bank  กล่าวว่าธุรกิจเอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนทั้งแหล่งเงินทุน ความรู้ และการทำตลาด ดังนั้นธนาคารจึงต้องออกแบบสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินง่ายขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
RATTIYA ANGKULANON