PR News

ธนชาตมอบเงินสภากาชาดช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมสปป.ลาว

นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล   ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนแตกและน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งลูกค้าและประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปฟื้นฟู สปป.ลาว จำนวนรวม 500,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย

โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆ นี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight