ดูหนังออนไลน์
Business

สงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เช็คสิทธิ ‘ตรวจโควิด’ ได้ด้วยตัวเอง ด่วน! เปิดทุกขั้นตอนที่นี่!

เช็คสิทธิ ตรวจโควิด ได้ด้วยตัวเอง หากสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ผ่านเว็บไซต์ สปสช. กลุ่มเสี่ยงเป็นแบบไหน ขั้นตอนอย่างไร เช็คเลยที่นี่

หลังจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ปรับแก้ไขประกาศให้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ) ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 สามารถ เช็คสิทธิ ตรวจโควิด ได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

เช็คสิทธิ ตรวจโควิด

1. เข้าเว็บไซต์ของ “สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “สปสช.” หรือ www.nhso.go.th หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิ” ระบบบริการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพด้วยตนเอง ตามภาพด้านล่าง

3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด พร้อมระบตัวอักษรด้านล่าง เพื่อยืนยันตัวตน และกดตกลง จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลโรงพยาบาล ที่เรามีสิทธิเข้ารับการตรวจ ในหน้าถัดไป

เช็คสิทธิ ตรวจโควิด

สำหรับกลุ่มเสี่ยง ที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้ / อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ต่อไปนี้

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

2. ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะ ที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

3. เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

4. ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษา สงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

  • กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่ ที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สปสช. ยังมีบริการสายด่วน 1330 ที่สามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับโควิด-19ได้ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยประสาน จัดหาเตียง กับสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ที่ช่วยลดความแออัด ในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมทั้งโรงพยาบาลบางแห่ง อาจประสบปัญหาเตียงเต็ม เพือ่เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT