ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดรายชื่อ ‘โรงพยาบาลสนาม’ ในมหาวิทยาลัย 37 แห่ง รวมกว่า 12,882 เตียง

อว. ลุยตั้ง โรงพยาบาลสนาม ในมหาวิทยาลัย 37 แห่ง กระจายทุกภาค เสริมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดกว่า 12,882 เตียง 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล โดยหากผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้กระจายมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแทนนั้น

รพ.สนาม

ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว โดยปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสนาม ในเครือ อว. ทั้งสิ้น 12,882 เตียงกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 37 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย. 64) แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยมหิดล 470 เตียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 442 เตียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 360 เตียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 350 เตียง

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ นครนายก 300 เตียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สุพรรณบุรี 100 เตียง

อนุชา บูรพชัยศรี

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,420 เตียง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 200 เตียง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100 เตียง

มหาวิทยาลัยนเรศวร 100 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (อุดรธานี และบึงกาฬ) 3,736 เตียง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,030 เตียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ชัยภูมิ 638 เตียง

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 250 เตียง

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต 350 เตียง

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 350 เตียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 260 เตียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์คีรีขันธ์ 144 เตียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 110 เตียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 100 เตียง เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละแห่ง ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ต้องมีความปลอดภัย ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดโซนนิ่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ต้องทำตามแนวทางความปลอดภัย ไม่มีปล่อยให้มีการติดเชื้อไปสู่ภายนอก หรือติดเชื้อไปสู่ชุมชน

นอกจากนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะมีกลไกทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านกลไก อสม. ว่า โรงพยาบาลสนาม จะเป็นส่วนที่เตรียมการไว้ หากเกิดมีผู้ป่วยจำนวนมาก ๆ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่จำเป็น ก็จะไม่ใช้

สำหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น ให้สามารถจัดตั้งได้เฉพาะกรณีโรคโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งได้รับการยกเว้นจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาล ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นอนุญาตให้เกิดขึ้น โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งต้องเห็นชอบเป็นผู้เลือกสถานที่

ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น กรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทาง และปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้คนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมีปลอดภัยที่สุด และหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีรถพยาบาลเข้าไปดู หรือรับส่งต่อได้ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT