ดูหนังออนไลน์
General

‘นิด้า’ แถลงการณ์แสดงจุดยืน กรณี ‘ดร.อานนท์’ เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสถาบันฯ

นิด้า แสดงจุดยืนผ่านแถลงการณ์ กรณี ดร.อานนท์ อาจารย์นิด้า เปิดศึกประชาธิปัตย์ ยันเป็นความเห็นส่วนตัว ต้องรับผิดชอบเอง ไม่เกี่ยวกับสถาบันฯ

จากกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Arnond Sakworawich” อ้างว่ามีข่าวกรองจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งคนไปติดต่อเจรจาพรรคคนแดนไกลสามครั้ง จนกระทั่งเกิดการตอบโต้จากพรรคประชาธิปัตย์นั้น

ล่าสุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ หรือนิด้า​ ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน ไม่ข้องเกี่ยวกับการแสดงความเห็นส่วนบุคคล พร้อมแสดงเจตนารมณ์ และจุดยืน ที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็น ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย โดยระบุว่า

” สืบเนื่องจากปัจจุบัน สถาบันพบว่ามีการแสดงออกทางความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งถือเป็นบุคลากรของสถาบัน ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงบทความที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ขอให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง และอาจนำไปสู่การกระทบกับภาพลักษณ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงขอแสดงเจตนารมณ์ และจุดยืนที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็น ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของประเทศไทย

อนึ่ง​ การแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใด ๆ ในนามบุคคล ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ และเป็นความรับผิดชอบของบุคคลผู้ออกความเห็นนั่นเอง มิได้แสดงว่าสถาบันได้มีความเห็นพ้อง หรือสนับสนุนความเห็นนั้น แต่ประการใด

ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะขอยึดมั่นในความถูกต้อง และประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยสืบไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT