CEO INSIGHT

‘Made From Her’ ตอบโจทย์ผู้หญิง! แนวคิดคอนโด‘เสนา-ฮันคิว’

หลังประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรในเดือนธันวาคม 2559 ระหว่างเสนาดีเวลลอปเม้นท์” และ “ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์เปอเรชั่น”  ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ธุรกิจเครือฮันคิว ฮันชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป  ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี เจ้าของอาญาจักร  2 แสนล้านบาท จากประเทศญี่ปุ่น

เกือบ 2 ปีของความร่วมมือ “เสนา ฮันคิว” เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนไปแล้ว 7 โครงการ มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท  พร้อมนำโนว์ฮาวและแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากฮันคิว มาใช้ในโครงการร่วมทุนเสนา ฮันคิว

ปรัชญาการบริหารของ ฮันคิว ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของบริษัท คือ การมอบความสบายใจให้ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ โดย ฮันคิว มีทัศนคติต่อลูกค้าที่สำคัญ คือ 1.ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของฮันคิว คือการทำทุกอย่างเพื่อลูกค้า 2.ความซื่อสัตย์ เพื่อทำให้ลูกค้าไว้วางใจบริษัท 3.การมีความคิดและจินตนาการที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่ลูกค้าจะคาดคิด และ 4.การเคารพบุคคล เพราะแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจการของฮันคิว เรียกได้ว่า “แนวคิดของฮันคิวและเสนาฯตรงกัน”

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA กล่าวว่าบริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงมากว่า 30 ปี การร่วมทุนกับฮันคิว ญี่ปุ่น เพราะมีวิธีคิดที่คล้ายกัน

“เสนามีวิชั่นว่า ความไว้วางใจของลูกค้าคือ ความภูมิใจของเสนาฯ เพราะคนไทยซื้อบ้านเพียง 1-2 ครั้งในชีวิตใช้เวลาผ่อน 30 ปี  การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยกับเสนาฯ จึงเป็นความภูมิใจของเรา” 

การดำเนินธุรกิจของเสนามี Core Value  4 ด้าน คือ 1.ความน่าเชื่อถือ 2.การแบ่งปันความรู้ (โนว์เลจ แชริ่ง) 3.Consumer Centric ลูกค้าต้องมาก่อน เพราะหากไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเสนา  4.การพัฒนานวัตกรรมจากความต้องการของลูกค้า  ด้วยปรัชญาการทำงานที่คล้ายกันของ เสนาและฮันคิว ทำให้สามารถขยายการลงทุนในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงเวลา 2 ปี ของ “เสนา ฮันคิว” ลงทุนคอนโดร่วมกันแล้ว 7 โครงการ รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท ปี 2562  วางแผนลงทุนคอนโด 11 โครงการ มูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้าน มากกว่า 2 ปีแรก  50%  ถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างแอคทีฟ!!

เสนา Geo fit

โนว์เลจ “ฮันคิว”ยกระดับที่อยู่อาศัยไทย

การพัฒนา “ที่อยู่อาศัย” ของ ฮันคิว ญี่ปุ่น มีแนวคิดที่เกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมซึ่งช่วยให้ทุกคนได้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุข ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า Geo Fit+”

ดังนั้นการทำงานร่วมกับฮันคิว จึงเป็นการแชร์โนว์เลจจากญี่ปุ่น และมุมมองการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อยกระดับการทำที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ในโปรเจคร่วมทุนกับเสนาฯ

ด้วยแนวคิดของ Geo Fit+ คือการสร้างที่บ้านเพื่อความพอใจสูงสุดของผู้อยู่อาศัย มีความสะดวกสบาย และประโยชน์ใช้สอยสูงสุดสนองความต้องการของทุกวัย อีกทั้งยังต้องปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมนี้ คือ วงจรการทำงานที่เกิดจากความต้องการและคำแนะนำของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและลูกค้า และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทดลองใน Geo fit+ Lab พื้นที่เหมือนจริง กับผู้อยู่อาศัยหลายกลุ่มหลายวัย และรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถติดตั้งใช้ได้จริงในโครงการ เมื่อสิ้นสุดขบวนการนี้ ก็เริ่มขั้นตอนรับฟังใหม่ เกิดเป็นวงจรที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง

“แนวคิดพัฒนาที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า บ้านที่ดีที่สุด คือบ้านที่สนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด”

โดย Geo Fit+ คือแนวคิดที่มาจากเคารพความต้องการของผู้อาศัย ใส่ใจตั้งแต่ความต้องการเล็ก ๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านคือ

เสนา Geo fit

1.Geo Fit+ Days: คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

การออกแบบทุกห้องโครงการการจัดวางตำแหน่ง การจัดแบ่งขนาดพื้นที่หรือการเลือกใช้วัสดุในแต่ละส่วนล้วนมาจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผ่านการทดลองจริงในห้อง Geo fit+ Lab  โครงการได้ขยายพื้นที่ทำอาหารให้กว้างขึ้น เพื่อให้ลูกบ้านสามารถจัดเตรียม ปรุงอาหาร และจัดอาหารใส่จานไปพร้อมกันได้

สำหรับตู้หลังกระจกในห้องน้ำ ก็ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเพิ่มตะขอสำหรับแขวนที่เป่าผม ที่วางกล่องทิชชู่ และมีปลั๊กไฟเพิ่มสำหรับเครื่องไฟฟ้าและสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ และตู้เสื้อผ้าให้สามารถปรับระดับชั้นและที่แขวนเสื้อผ้าได้ตามต้องการ ซึ่งใช้เหล็กแขวนเสื้อสองระดับจะทำให้แขวนเสื้อผ้าได้เป็นสองเท่า

เสนา ฮันคิว

2.Geo Fit+ Eco: ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หลักการ Geo Fit+ เป็นการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยังคงความสะดวกสบายไว้คงเดิม โดยการนำโซลาร์ ที่เสนาฯ ติดตั้งบนหลังคาตึกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดค่าส่วนกลางได้อีกด้วย

3.Geo Fit+ Age: ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย

เป็นการออกแบบที่สนองความต้องการของครอบครัวหลายวัยในปัจจุบัน และเตรียมการรองรับความต้องการในอนาคตเมื่อผู้อยู่อาศัยสูงวัยขึ้นรายละเอียดของการออกแบบตามแนวคิดนี้อยู่ในการใช้งานหลายส่วนของห้อง เช่น ผนังพร้อมใส่ราวจับเดินสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่เปิด-ปิดได้เองเมื่อมีและไม่มีผู้ใช้งานพื้นที่ ปลั๊กไฟฟ้าที่สูงจากพื้น 400 มิลลิเมตรเพื่อไม่ต้องก้มตัวลงไปใส่หรือถอดปลั๊ก ราวฝักบัวที่เลื่อนระดับได้เพื่อช่วยพยุงตัว

สำหรับพื้นที่ส่วนกลางก็มีการติดพื้นกันลื่นบริเวณบันไดขั้นแรกทั้งฝั่งที่ขึ้นและลง พร้อมมีราวจับเพื่อความปลอดภัย และสุดท้ายคือทางลาดที่เชื่อมส่วนต่างๆ ความสะดวกของผู้ที่ใช้เก้าอี้เข็นและรถเข็นเด็กตั้งแต่ลานจอดรถไปตัวอาคาร

4.Geo Fit+ Sonae: เตรียมพร้อมฉุกเฉินป้องภัยธรรมชาติ

มิติสุดท้ายที่ Geo Fit+ ให้ความสำคัญคือ การเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเสมอ ถึงประเทศไทยจะไม่มีปัญหาแผ่นดินไหวบ่อยหรือรุนแรงนัก แต่วิทยาการการก่อสร้างจากญี่ปุ่นได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ไว้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นอกจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ห้องพยาบาลของโครงการ เตรียมพร้อมสำหรับคนไข้ฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจฉับพลัน ก่อนส่งสถานพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป

เสนา ฮันคิว Remm

Made From Her ตอบโจทย์ยาก เอาใจผู้หญิง

ปัจจุบัน ฮันคิว มีโรงแรมกว่า 4 หมื่นห้อง จาก 48 แห่ง ในญี่ปุ่น โดยหนึ่งในเชนโรงแรมที่ชื่อว่า Remm เป็นรูปแบบ บิซิเนส โฮเทล โฟกัสลูกค้าผู้หญิง ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ในญี่ปุ่น เป็นโรงแรมที่ไม่ได้หรูหรา แต่โดดเด่นด้วยทำเลติดรถไฟฟ้า อุปกรณ์ของใช้ภายในห้องมีการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติของอาหาร โดยมีแนวคิดแบบ “ผู้หญิง”

พบว่าอัตราเข้าพักโรงแรม Remm  94% สูงกว่าโรงแรมธุรกิจทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 80%  โดยมีลูกค้ากลุ่มผู้หญิงเลือกพักกับ Remm  สัดส่วน 40% อีกทั้งราคาห้องพักยังสูงกว่าโรงแรมธุรกิจทั่วไป 15%

ด้วยเชื่อว่า “ผู้หญิงละเอียดกว่าผู้ชาย”  และผู้หญิงเป็นคนที่ตัดสินใจซื้อสิ่งต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัย  ดังนั้นหากการทำงานตอบโจทย์ผู้หญิง ที่ถือเป็นโจทย์ยากที่สุดได้ก็สามารถตอบสนองลูกค้าคนอื่นๆ ได้เช่นกัน

จากแนวคิดดังกล่าว เสนาฯ จึงปรับมุมมองการพัฒนาโปรดักท์ที่อยู่อาศัยให้มีรายละเอียดและฟังก์ชั่นที่ดีขึ้น ด้วยแนวคิด  Made From Her  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงที่มีรายละเอียดสูง เพราะเมื่อผ่านด่านนี้ไปได้ นั่นเท่ากับว่าโปรดักท์จะเป็นที่พอใจกับลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เสนา
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ต้นปีนี้ เสนาฯ ได้เปิดตัวแนวคิด  Made From Her  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ที่ยากที่สุดของการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย คือ การตอบโจทย์ผู้หญิง โดยเสนาฯ จะพัฒนาแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องในปี 2562  เพราะหากสามารถตอบโจทย์ที่ยากที่สุดและละเอียดที่สุดได้ดี จะทำให้สินค้าของเสนาฯ สามารถตอบสนองทุกคนได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

เชื่อว่าบ้านที่ดีที่สุด คือบ้านที่สนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด แนวคิด Made From Her  เป็นการใส่ใจทุกดีเทลชีวิต จากแนวคิดแบบผู้หญิงที่เข้าใจถึงหัวคิดและหัวใจของผู้หญิง เชื่อว่า “ผู้หญิงอยู่สบาย ผู้ชายก็แฮปปี้”  โดยแนวคิด ประกอบด้วย 2S และ 2C  ที่มาจาก

1.S = HER self ความมั่นใจในตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

2.S = HER Security ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ต้องวางใจได้

3.C = HER Comfort  เพราะ 1 วันมี 24 ชั่วโมง ถ้าต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับงานและการเดินทาง จึงเป็นหน้าที่ของเสนา ที่ต้องทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นการพักผ่อนที่ดี

4.C = HER Circle  มากกว่าใช้ชีวิตคือแชร์ความสุข

เสนา ฮันคิว

โดยเป็นวิธีคิดที่สร้างความแตกต่าง และส่งผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทจะนำแนวคิด  “Made From Her” มาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในทุกโครงการ ทุกเซกเมนต์ ระดับราคา 1- 10 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดจะแตกต่างกันไป เช่น การแยกส่วนฟิตเนส เพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ให้กับผู้หญิง รวมถึงการเพิ่มประกัน และบริการที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศไทยประชากรผู้หญิง มีจำนวนมากกว่าผู้ชายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คอนโดของ เสนาฯ ในทุกโครงการมีผู้หญิงเป็นเจ้าของและอยู่อาศัยมากกว่าผู้ชาย  เชื่อว่าคอนโดอื่นๆ น่าจะมีสถิติเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการทำงานเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิง ที่ถือเป็นการตอบสนองคนส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน

“เราไม่ได้พัฒนาคอนโดสีชมพูสำหรับผู้หญิง แต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยากที่สุด เพราะเชื่อว่าถ้าผู้หญิงอยู่สบาย ผู้ชายก็จะแฮปปี้”

Add Friend Follow
RATTIYA ANGKULANON