ดูหนังออนไลน์
Business

ปตท.ปรับประชุมผู้ถือหุ้นยุค new normal ใช้ VDO Conference

ปตท. ปรับประชุมผู้ถือหุ้นยุค new normal ใช้ VDO Conference พร้อมปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และปิด สำนักงานใหญ่ปตท. ตั้งแต่ 9-25 เม.ย 64 หลังพบผู้บริหารระดับรอง 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังกรณีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 (ศูนย์พลังใจ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ผู้บริหารปตท. ระดับรองฯ 1 ราย ปฏิบัติงานที่ชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากได้เข้าประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับผู้บริหารของ ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้ทราบต่อมาภายหลังเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ว่า ผู้บริหารของ ส.อ.ท. ติดเชื้อโควิด-19 ผู้บริหารของ ปตท.ท่านนี้ จึงได้รีบเข้าตรวจและทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ปตท. ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารรายดังกล่าว กักตัวและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Self-quarantine) โดยศูนย์พลังใจ ปตท. จะมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นได้สั่งให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทำงานที่บ้าน (Work from Home) จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ปตท.ยังได้ดำเนินการฆ่าเชื้อโรค อาคารสำนักงานตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้ามาสอบสวนโรค ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ในวันที่ 9 เมษายน นี้ ปตท.ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงได้เน้นดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และได้ปรับเพิ่มใช้การประชุม Virtual Conference เพื่อให้กรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องกักตัวสังเกตอาการ ยังคงร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight