ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ระทึกหนัก!! ‘รพ.ราชวิถี’ พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย

ประกาศ “โรงพยาบาลราชวิถี” ฉบับล่าสุด พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “โรงพยาบาลราชวิถี” ออกประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า

จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวน 1 รายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

ด้วยเหตุนี้ ทาง “โรงพยาบาลราชวิถี” จึงมีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านงดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะ ๆ ในลําดับต่อไป

สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ท่านสามารถรับบริการได้ที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 เวลา 8.30-15.30 น. หรือใช้ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล โดยสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านระบบเพื่อเข้ารับการตรวจออนไลน์ ได้ที่ >> covid19.rajavithi.go.th

ทั้งนี้ โรงพยาบาล ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team