ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คเลย! ประเมินตัวเองเบื้องต้น เสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ ติด ‘โควิด’

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้ดูเหมือนว่า ความเสี่ยงที่เราจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเสี่ยงมาก หรือเสี่ยงน้อย อาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา 

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่า ตัวเองจะกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ หรือถ้ามีความเสี่ยง จะเสี่ยงมากน้อยเท่าใด และต้องปฏิบัติตัวอย่างใดนั้น กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีคำตอบให้ในเรื่องนี้

เริ่มแรกเลย กับการประเมินความเสี่ยง เมื่อเกิดการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ

  • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
  • ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
  • ผู้ไม่มีความเสี่ยง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ที่ได้ใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่นไอ จาม พูดคุยกันใกล้ชิดเกินกว่า 5 นาที อยู่ในสถานที่ปิด การระบายอากาศไม่ดี และมีผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าว เป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น 5 นาที โดยไม่มีการใส่หน้ากาก

หากเข้าเกณฑ์นี้ ควรไปรับการคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีโอกาสที่จะติดเชื้อประมาณ 1-5% ขึ้นกับว่า ได้สัมผัสใกล้ชิดขนาดไหน

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

กลุ่มผู้ใกล้ชิด กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ที่ได้มีการป้องกันอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากตลอดเวลา  หากอยู่ในกลุ่มนี้ มีโอกาสติดเชื้อต่ำน้อยกว่า 1% แต่ก็ควรไปรับการคัดกรองเช่นเดียวกัน

ผู้ไม่มีความเสี่ยง

ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team