ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ตลาดนัดจตุจักร’ เลื่อนแผนเปิดแผงค้าวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี ไปเริ่มเดือนพ.ค. ลดเสี่ยงโควิด

กทม. เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร จากเดิมจะให้เปิดแผงค้าเพิ่มวันวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เม.ย.นี้ เลื่อนไปเป็น พ.ค. ลดเสี่ยงโควิด-19

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้

ตลาดนัดจตุจักร

1. ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร สามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น.

2. ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกา โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือนเมษายน นั้น

วัลยา วัฒนรัตน์

แต่จากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ทั้ง 3 มาตรการออกไป โดยคาดว่า จะสามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ หรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักร ยังเปิดทำการค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ค้า และประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT