ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ระวังตัวเองขั้นสูงสุด วัคซีนโควิด ‘ตัวจริง’ แพทย์ห่วงสงกรานต์ รับเชื้อไม่รู้ตัว

วัคซีนโควิด ตัวจริง แพทย์เตือนสงกรานต์นี้ อาจรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แนะระวังตัวเองขั้นสูงสุด หลังผู้ติดเชื้อสะสมพุ่ง 3 หมื่นราย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า ในช่วงสงกรานต์ ซึ่งมีการเดินทางจำนวนมาก ขอให้ประชาชนระวังตัวเอง ขั้นสูงสุดตลอดเวลา เพราะเป็น วัคซีนโควิด ตัวจริง และขอให้คิดว่าทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อ และระวังตัวเองไม่นำเชื้อไปติดคนอื่น เมื่อเดินทางข้ามจังหวัด เพราะอาจทำให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวเกิดการติดเชื้อได้

โควิด สงกรานต์

ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสม ถึง 30,000 รายแล้ว และอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ไม่เคยไปตรวจอีกจำนวนมาก ทำให้อาจรับเชื้อ และแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว รวมทั้งผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว หากติดเชื้อ มีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ หากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน ในช่วงสงกรานต์ ขอให้อยู่ในครอบครัว อย่าไปสุงสิงกับครอบครัวอื่น ไม่ไปสถานที่เสี่ยง ไม่ทำตัวเองให้มีความเสี่ยง หากออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร

“3 มาตรการด้านสาธารณสุขนี้ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้จริง” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดมกล่าว

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ เนื่องจากไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% โดยหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์จะมีภูมิคุ้มกันประมาณ 60-70% และเมื่อฉีดครบ 2 เข็มภูมิคุ้มกันจะขึ้นประมาณ 80%

ทั้งนี้ แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว หากไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ แต่อาการจะน้อยหรือป่วยไม่รุนแรง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยปกป้องตัวเอง คนที่เรารัก ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง และประเทศไทยจากโรคโควิด 19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT