ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กทม.’เลิกจัดงานสงกรานต์ ขอ ‘รัฐ-เอกชน’ ร่วมมือ ถ้างดไม่ได้ ต้องเข้ม คุม ‘โควิด’

กรุงเทพมหานคร ยกเลิกจัดงานสงกรานต์ทั้งหมด ทั้งที่ลานคนเมือง และหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ขอความร่วมมือภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ถ้างดจัดไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกัน “โควิด” อย่างเข้มงวด 

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พบเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และมีการแพร่กระจาย ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ลานคนเมือง ทั้งในส่วนของสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขต และหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถงดการจัดงานได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมสงกรานต์ อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมา

ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ งดเว้นการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน

กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ และระมัดระวังความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team