ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นักเรียนติดโควิด กทม. ปิด 3 โรงเรียนฝึกอาชีพ ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

นักเรียนติดโควิด กทม. สั่งปิด 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-20 เม.ย. 2564 เรียนออนไลน์แทน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักพัฒนาสังคม ได้รับรายงานจาก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก และอยู่กระบวนการรักษาพยาบาลและกักตัว และกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียนเดียวกัน ได้เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

2. นักศึกษาหลักสูตรวิชาแต่งผมสตรี ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการป้องกัน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ และกักตัว

ดังนั้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักพัฒนาสังคม อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย

  • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
  • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
  • โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT