ดูหนังออนไลน์
Branding

สขค. เร่งชี้แจง ศาลปกครอง กรณี ‘ซีพีควบรวมเทสโก้’ หลังองค์กรผู้บริโภค รวมตัวร้องค้าน

สนข.เร่งทำคำชี้แจง ส่งศาลปกครอง กรณีซีพีควบรวมโลตัส หลังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมองค์กรผู้บริโภค ฟ้องสอบ หวั่นผูกขาด ขณะที่ซีพีส่งรายงานตามเงื่อนไขแล้ว

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 สำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากทางศาลปกครอง ให้ สขค.ทำคำชี้แจงรวมถึงส่งเอกสารประกอบ กรณีการอนุมัติให้ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับบริษัท เทสโก้ สโตร์ส จำกัด

Bangkok, Thailand. February 16, 2021. Rebranding of hypermarket brand Tesco Lotus to Lotus’s after business takeover in Thailand by CP group.

ทั้งนี้เนื่องจาก ศาลปกครอง มีคำสั่งลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 รับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอีก 36 องค์กรผู้บริโภค รวมถึงผู้บริโภคจากทั่วประเทศ กรณีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติอนุมัติให้มีการควบรวมกิจการดังกล่าว โดยร้องว่า อาจขัดต่อ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า 2560 ที่มุ่งเน้นกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ให้มีการแข่งขันทางการค้ามากที่สุด ภายใต้หลักเสรีและเป็นธรรม

ตามคำฟ้องระบุว่า มติดังกล่าว ทำให้เครือซีพี มีส่วนแบ่งในตลาดในธุรกิจค้าปลีก เพิ่มจาก 69.3% เป็น 83.97% หลังการควบรวม ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาจทำให้เกิดการผูกขาดสินค้า ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบขาดอำนาจต่อรอง ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

ขณะที่ขั้นตอนการดำเนินงาน ศาลปกครองได้ให้ สขค. ทำคำชี้แจงรวมถึงส่งเอกสารประกอบ กรณีหากไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือระงับตามคำสั่งทางปกครองในเหตุพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อนนั้น จะเกิดความเสียหาย และยากแก่การเยียวยาแก้ไขอย่างไร ซึ่งให้ชี้แจงภายใน 7 วัน

นอกจากนี้ ยังให้คำชี้แจงถึงการพิจารณาของคณะกรรมการถึงมติดังกล่าว ซึ่งให้ชี้แจงภายใน 15 วัน โดย สขค. อยู่ระหว่างทำคำชี้แจง เพื่อส่งให้กับศาลปกครอง ซึ่งคาดว่าจะส่งให้ได้ในเร็ว ๆ นี้

ส่วนความคืบหน้าในการติดตามการดำเนินการ ตามมติควบรวมกิจการดังกล่าว ล่าสุดทาง ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ส่งรายงานผลการประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไข 7 ข้อ ตามกำหนดนัดแรกวันที่ 1 เม.ย. 2564 แล้ว ว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้งหมด และได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้ก็จะมีการรายงานมาเป็นระยะต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT