ดูหนังออนไลน์
Business

ยาสูบ แจงด่วน! จำหน่ายบุหรี่ราคาถูก ครวญรายได้วูบ ร้องรัฐปราบบุหรี่เถื่อน

ผู้ว่ายาสูบฯ ชี้แจงด่วน ข่าวจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก ยันไม่มีนโยบาย ออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ลดวูบ กระทบเกษตรกร ร้องรัฐปราบบุหรี่เถื่อน

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ชี้แจงกรณีมีข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ยสท.ที่อยู่ในช่วงการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้การจำหน่ายบุหรี่ลดน้อยลง ผลจากการปรับภาษีสรรพสามิต ซึ่งส่งผลต่อทั้งรายได้ ยสท. ภาษีนำส่งส่งรัฐ และหนักที่สุดคือการรับซื้อใบยาจากเกษตรกรที่ลดน้อยลงกว่า 50% ทำให้รายได้เกษตรกรหายไปอย่างมาก

2. ยสท.ต้องปรับตัวทุกอย่างเพื่อให้องค์กรมั่นคง อยู่รอด เป็นรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง มีวินัย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบุหรี่ ได้แก่ สุขภาพของคนไทย รายได้ภาษี รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่ ยสท. สนับสนุน ตลอดจนเกษตรกรชาวไร่ที่ปลูกใบยา และตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ของ ยสท.

3. ยสท.กังวลเรื่องบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ปลอมแปลง ที่มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศ มีอัตราเติบโตสูงถึง 20% รวมถึงการบริโภคยาเส้นที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 3 เท่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรอง ซึ่งมีค่าทาร์และนิโคตินที่สูงจากใบยาที่ไม่มีคุณภาพมากถึง 34,500 ล้านมวน

ยสท. ไม่มีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในทางสาธารณสุข แต่อยากขอให้รัฐบาลมีมาตรการใส่ใจขั้นเด็ดขาด ในเรื่องการปราบปรามบุหรี่ปลอม บุหรี่เถื่อน ที่จะส่งผลทั้งด้านสุขภาพ และไม่ได้นำส่งรายได้ให้กับรัฐ อีกทั้งไม่ได้ใช้ใบยาสูบภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และซัพพลายเชน (supply chain) ได้รับผลกระทบทั้งระบบ รวมถึงหามาตรการให้ความรู้ความเข้าใจกับการบริโภคสูบยาเส้นอย่างจริงจัง

สุดท้ายนี้ ยสท. ขอยืนยันว่า ยสท.คือกลไกของรัฐ ที่พร้อมร่วมมือสนับสนุนนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ และประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT