ดูหนังออนไลน์
Business

ครึ่งหลังเดือนเมษายน 2564 เช็ค ‘บัตรคนจน’ มีความช่วยเหลืออะไรบ้าง

ในเดือนเมษายน 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 6 รายการ โดย 3 รายการแรกโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน

สำหรับช่วงที่เหลือของเดือนเมษายน มีความช่วยเหลืออะไรอีกบ้าง? เช็ค “บัตรคนจน” พร้อมกัน!

เช็ค บัตรคนจน

เช็ค “บัตรคนจน” มีความช่วยเหลืออะไรอีก

สำหรับช่วงเวลาที่เหลือในเดือนเมษายน 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีความช่วยเหลืออีก 3 รายการ ดังนี้

 

วันที่ 18 เมษายน 2564 

1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
 • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
 • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 

3. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

นอกจากความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ถ้าหากผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใดที่มีวงเงินเยียวยาโควิด-19 จาก โครงการเราชนะ เหลืออยู่ ก็สามารถใช้จ่ายต่อได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

วิธัเช็คสิทธิ “บัตรคนจน” ปี 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐ สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่าน เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare ที่นี่
 • จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่

e-Social Welfare’ เช็ค บัตรคนจน

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

e-Social Welfare

 • หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น กรณีนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีความช่วยเหลือจากบัตรฯ คือ ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (เงินซื้อสินค้า), ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. และค่าโดยสารรถไฟ

e-Social Welfare เช็ค บัตรคนจน

แต่หาก ไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความว่า ไม่พบสิทธิ

e-Social Welfare

 

นอกจากการเช็คสิทธิ บัตรคนจน แล้ว ประชาชนสามารถใช้เว็บไซต์ e-Social Welfare ตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท เช่น

 • เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินค่าป่วยการ อสม.
 • เงินค่าป่วยการ อสส.
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team