ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พบหมอ ‘รพ.ศรีนครินทร์ มข.’ ป่วยโควิด!! ประกาศใช้มาตรการคุมระดับสูงสุด

พบหมอ “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.” ป่วยโควิด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศใช้มาตรการคุมโรคระดับสูงสุด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศด่วน ระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 3 เมษายน 2564 มีมติกำหนดมาตรการเพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปตามมาตรการของประเทศและจังหวัดขอนแก่น บุคลากรเกิด ความปลอดภัย

โดยประกาศใช้แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 -18 เมษายน 2564 งดการบริการห้องผ่าตัด ให้บริการเฉพาะผู้ป่วย Time sensitive และลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 งดรับ Refer ผู้ป่วยทุกภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง งดเยี่ยมผู้ป่วย โดยขอความร่วมมือแนะนำญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น ๆ กำหนดให้หอผู้ป่วย AE3 เป็น Cohort ward และหอผู้ป่วย AE4 รับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคติดเชื้อ COVID-19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมรองรับการย้ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย CCU โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บุคลากรกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว โดยทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นเวลา 7 วัน นับจากหลังวันที่สัมผัสผู้ป่วย บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ห้ามไปในพื้นที่แออัด หรือกิจกรรมมีคนจำนวนมาก

งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ ให้บุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T เคร่งครัดการใช้แอปลิเคชั่นหมอชนะ

The Bangkok Insight Editorial Team