ดูหนังออนไลน์
General

พนักงานธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย ติดโควิด-19

พนักงานธนาคารกรุงเทพสาขาพลับพลาไชย ติดโควิด-19 ติดจากเพื่อน พร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการตั้งแต่ 19 มี.ค.-1 เม.ย. ตรวจเชื้อและกักตัว 14 วัน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าพนักงานของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19 โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันนี้ (2 เมษายน 2564) คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร

ธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. ปิดพื้นที่ชั่วคราว ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว และจะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั้งอาคารตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
  2. ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว ทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  3. สำหรับลูกค้าที่รับการบริการจากพนักงานคนดังกล่าวในช่วงวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน  2564 ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลหรือกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ จากการซักถามข้อมูล อาการ และประวัติการเดินทาง พนักงานคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า ได้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติที่ศูนย์หลักประกันและจดจำนอง อาคารสำนักพลับพลาไชย ชั้น 3 โดยไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด

กระทั่งวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคารว่าติดเชื้อโรค COVID – 19 ตนจึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล และได้รับยืนยันผลเป็นบวก-ติดเชื้อโรค COVID-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่ปรากฏอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด

ธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ครอบครัว และประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตราฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team