ดูหนังออนไลน์
Business

‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ จัดเต็มแผนรับ ‘สงกรานต์ 2564’ ฟรีที่จอดรถระยะยาวโซน C

“สนามบินสุวรรณภูมิ” คาด “สงกรานต์ 2564” คนใช้บริการ 3.7 แสนคน ฟรีค่าที่จอดรถระยะยาวโซน C เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลา 2 – 3 ชั่วโมง

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 (รวม 10 วัน) สนามบินสุวรรณภูมิ คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารภายในประเทศใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 370,000 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 37,000 คน ในส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 3,100 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 310 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินตามตารางการบินจำนวน 2,758 เที่ยวบิน เที่ยวบินพิเศษจำนวน 342 เที่ยวบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ สงกรานต์ 2564

สำหรับสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 270 เที่ยวบิน และสายการบินไทยสมายล์ จำนวน 72 เที่ยวบิน

หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเห็นว่าผู้โดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้น 10% และในส่วนของเที่ยวบินในประเทศเพิ่มขึ้น 30%

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศยังคงมีให้บริการอยู่ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เครื่องบินทำการบินเข้า – ออกประเทศไทย และผู้โดยสารต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

“สนามบินสุวรรณภูมิ” ฟรีที่จอดรถโซน C

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สนามบินสุวรรณภูมิได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. จนถึง วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. รวม 8 วัน โดยลานจอดรถโซนดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ มีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

และนอกจากลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C แล้ว สนามบินสุวรรณภูมิ ยังมีอาคารและลานจอดรถยนต์โซนอื่น ๆ รองรับการให้บริการได้แก่ อาคารจอดรถยนต์โซน 3 รองรับช่องจอดได้ 2,038 คัน, ลานจอดรถโซน 4 รองรับช่องจอดได้ 251 คัน, ลานจอดรถโซน 5 รองรับช่องจอดได้ 455 คัน , ลานจอดรถโซน 6 มีหลังคากันแดด รองรับช่องจอดได้ 689 คัน และลานจอดรถโซน 7 มีหลังคากันแดด รองรับช่องจอดได้ 666 คัน โดยคิดอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 25 บาท หากเกิน 7 ชั่วโมง จะคิดเป็นอัตราเหมาวันละ 250 บาท

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

สนามบินสุวรรรภูมิ สงกรานต์ 2564 ฟรีที่จอดรถ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศเป็นจำนวนมาก สนามบินสุวรรณภูมิจึงเปิดใช้ประตู 3 ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ในวันที่ 5 – 18 เมษายน 2564 หลังจากที่ปิดประตูตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเข้าอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ได้ที่ประตู 2, 3 และ 9 เท่านั้น

นอกจากนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของการให้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานกระจายตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๆ 10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง สนามบินสุวรรณภูมิยังได้เปิดให้บริการจองรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น AOT AIRPORTS APPLICATION ซึ่งจะให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ดาวน์โหลด APPLICATION แล้วเท่านั้น โดยต้องอยู่ในรัศมีการให้บริการภายใน สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่เกิน 1 กิโลเมตร

ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้ามายังสนามบิน 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team