ดูหนังออนไลน์
General

‘ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี’ จัดสรรที่ทำกินแล้วเกือบ 7 แสนไร่ ป่าชุมชนกว่า 6 ล้านไร่

“ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี” บิ๊กตู่ สั่งเดินหน้าพัฒนาที่ดิน เพิ่มที่ทำกินประชาชน ดันเป้าหมายเพิ่มป่า เพิ่มเศรษฐกิจ เผยจัดสรรที่ทำกินแล้วเกือบ 7 แสนไร่ ป่าชุมชนกว่า 6 ล้านไร่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จัทน์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เดินหน้า การพัฒนาที่ดิน เพื่อประชาชนมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน อย่างมั่นคง อีกทั้งมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่า โดยยึดหลัก “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี”

ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายใหม่ ที่ครอบคลุมหลายมิติ ดังเห็นได้จาก การแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าชุมชน ช่วยไม่ให้ชาวบ้านที่เก็บของป่ามาขาย ต้องถูกจับเหมือนในอดีต และให้อำนาจชาวบ้านในชุมชน ในการตัดสินใจดูแล และใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ของชุมชนตัวเอง

จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้ว 11,327 ป่าชุมชน รวมพื้นที่ 6.29 ล้านไร่ และมีแผนการจัดตั้ง ป่าชุมชนใหม่ ในปี 2564 อีก 300 ป่าชุมชน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปลดล็อก พระราชบัญญัติป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ปลูกไม้หวงห้าม 158 ชนิด ในพื้นที่ของตัวเอง โดยไม่ถือเป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐบาล ยังได้เปิดให้ลงทะเบียน ปลูกไม้มีค่า กับ กรมป่าไม้ ถ้าปลูกในที่ดินของตัวเอง มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ก็สามารถทำไม้ ตัด แปรรูป ส่งออก หรืออื่น ๆ ได้ แต่ถ้าขึ้นอยู่ในป่า ยังถือเป็น “ไม้หวงห้าม” เช่นเดิม

ปัจจุบัน ประชาชนปลูกไม้มีค่า และลงทะเบียน กับกรมป่าไม้แล้ว 7 หมื่นกว่าราย เนื้อที่รวมกว่า 1 ล้านไร่ โดยมีโครงการคู่ขนานไปด้วย คือ ประชาชนสามารถนำไม้มีค่า ที่กำหนดไว้ 58 ชนิด (เช่น สัก ประดู่ พะยูง เต็ง มะค่าโมง เป็นต้น) ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร ได้อีกด้วย

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินอย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลไกภาครัฐจึงต้องขับเคลื่อน ในทิศทางที่ส่งเสริมโอกาสแก่ประชาชน ลดความขัดแย้ง ไม่ขัดกฎหมาย แนวคิด ป่าอยู่ได้ คนอยู่ดี จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการทำงานร่วมกัน ระหว่างรัฐและประชาชน

อย่างไรก็ตาม แม้จะพบปัญหา เรื่องการใช้ที่ดินซ้ำซ้อน อยู่ในบางพื้นที่ แต่ในภาพรวมของการดำเนินการ จัดสรรที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้ชุมชน ให้สามารถอยู่ใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ที่สปก. ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะประโยชน์ นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จัดสรรให้แล้ว 60,419 ราย 74,612 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 665,000 ไร่

“รัฐบาลยังได้ดำเนินการอย่างบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำ ไฟฟ้า และถนน รวมถึงส่งเสริม และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม เช่น การปลูกต้นไม้ ในพื้นที่เป็นอาชีพเสริม เพื่อชุมชนมีรายได้เพี่ม จากโครงการคาร์บอนเครดิต อีกด้วย”น.ส.รัชดา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT