ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พร้อมกันพรุ่งนี้! ทุกจังหวัด ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ กลุ่มเป้าหมาย

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายพร้อมกัน 1 เมษายนนี้ เผยกระจายวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดสให้พื้นที่ควบคุมการระบาด 6 จังหวัด พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด   พื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด  และจังหวัดที่เหลือ ซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนล็อตใหญ่เดือนมิถุนายน เน้นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 

จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบการเปิดประเทศภายในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยจะต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับจังหวัดให้ได้ร้อยละ 50-60 ของประชากร โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเป้าหมายการเดินทางของชาวต่างชาติ และจังหวัดที่อาจจะมีชาวต่างชาติเดินทางไปนั้น

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) เพื่อซักซ้อมความพร้อมทุกจังหวัด ก่อนเริ่มฉีดวัคซีนจำนวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยจะกระจายวัคซีนซิโนแวค 800,000 โดส ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

จังหวัดเป้าหมาย 22 จังหวัด ใน 3 พื้นที่

  • พื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค 6 จังหวัด จำนวน 350,000 โดส
  • พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ   8 จังหวัด จำนวน 240,000 โดส  โดยอาจเพิ่มกลุ่มพนักงานโรงแรม และพนักงานขับรถสาธารณะ
  • พื้นที่ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ     8 จังหวัด จำนวน   50,000 โดส  เน้นผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ปฏิบัติในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานกักตัว

จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือจำนวน 160,000 โดส

  • จังหวัดขนาดเล็ก  ประชากรน้อยกว่า 1 ล้านคน จำนวน 800 โดส,
  • จังหวัดขนาดใหญ่ ประชากร 1 -1.5 ล้านคน  จำนวน 1,000 โดส
  • จังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ มีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน จำนวน 1,200 โดส เน้นการฉีดในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

นอกจากนี้ ยังเตรียมวัคซีนสำหรับ อสม.อีกจังหวัดละ 1,000 โดส ดังนั้น จังหวัดขนาดเล็กจะได้รับวัคซีน 1,800 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ได้รับวัคซีน 2,000 โดส และจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับวัคซีน 2,200 โดส

สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 1 ขวด ตามปกติสามารถฉีดได้ 10 โดส โดสละ 0.5 มิลลิลิตร เนื่องจากผู้ผลิตได้บรรจุวัคซีนมาเผื่อ โดย 1 ขวด มีวัคซีนปริมาณ 6.5 มิลลิลิตร

หากบริหารจัดการการฉีดอย่างดี อาจฉีดได้ 11-12 โดสต่อขวด จะทำให้ฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำรวจความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team