ดูหนังออนไลน์
Business

‘ปตท.-OR- เซ็นทรัล-ศุภาลัย-กลุ่มแบงก์-ประกัน-บุคคล’ แห่ยื่นประมูล ‘อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่’ การบินไทย

52 ราย ทั้ง “ปตท.-OR- เซ็นทรัล-ศุภาลัย-ทางยกระดับดอนเมือง-แบงก์-กลุ่มบุคคล” แห่ยื่นประมูล อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ ของการบินไทย พรุ่งนี้ (1เม.ย.)

วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ TOR ร่วมประมูล อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวน และมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ก่อนหน้านี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นคำร้องขออนุญาต ขายทรัพย์สินบางรายการ ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลัก ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หรือหากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมค่า เสื่อมราคาลง ตลอดจนก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาจำนวน 4 รายการ หนึ่งในนี้คือ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 แขวงตลาดบางเขน (ดอนเมือง) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบริเวณหลักสี่ เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่ง ที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท โดยจะดำเนินการขายด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

บริษัทเสนอขายที่ดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ แบบไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดิน และอาคาร และไม่รวมสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท ที่อยู่ในบริเวณอาคาร โดยขายในลักษณะ และสภาพปัจจุบัน

ผู้เสนอราคาต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างใด บนที่ดิน และศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

แหล่งข่าวจากบริษัทการบินไทย เปิดเผยกับ “The Bangkok Insight” ว่า ขณะนี้ บริษัทที่สนใจขอรับ TOR มีทั้งหมด 52 ราย ประกอบด้วย

 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo)
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัลจํากัด
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • บริษัท บางกอกเคด -คอน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรีนกลอรี่ เทค แอนด์ แคปิตอล (ประเทศไทย) (GREENGLORY TECH & CAPITAL (THAILAND) CO., LTD)

 • .บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จํากัด (THAI AEROSPACE INDUSTRIES)
 • บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SILICON CRAFT TECHNOLOGY)
 • บริษัท 88 แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (88 Capital)
 • PPM MODERN TECH POWER COMPANY LIMITED
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • KW Capital Real Estate
 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจํากัด (มหาชน)  (BAFS)
 • บริษัท สิชลเทค จำกัด (SICHOL TECH COMPANY LIMITED)
 • บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยเวียดเจ็ท แอร์จอยท์สอด จำกัด
 • WP ENERGY PCL WEEDOVA
 • Asia Global Group CO., LTD.
 • บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • Mitr Phol Group
 • MU Space Crop
 • บริษัท วี. เจริญการช่าง จำกัด
 • V.P.CAPITAL ASSETS
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • SC CAPITAL PARTNERS GROUP
 • Summit Corporation Company Limited
 • Sunsweet Public Company Limited
 • บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

 • บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
 • บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Porsche Thailand, AAS Auto Service Co. , Ltd.
 • คมเดช อาปะโคเศรนาย
 • ภัทร์ เนตยกุล
 • วรพจน์ มณีโชติ
 • Dujdao Bamrungki
 • พงศธร สันต์เกษม
 • จิราภรณ์ อันสมบูรณ์
 • มณฑนัช อาชวชาลี
 • Arthit Polchaiya
 • อาณัติ อำนวยพล
 • อิศรา วงศ์ศรีรัตน์
 • สุธาเทพ ศรีประโคน
 • รัตติกร น้อยศิริ
 • Angkana Burrat
 • ปุญญิศา คุปต์ธนโรจน์
 • Apichit Trakoonsangausa
 • อัญชลี โพธิ์หน่อทอง
 • Sakom Suksriwong

ทั้งนี้ บริษัทจะให้มีการยื่นซองเสนอราคา ในวันพรุ่งนี้ (1 เม.ย.) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การบินไทย และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 16 เมษายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team