ดูหนังออนไลน์
Stock

ตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนซื้อขาย ZMICO ให้บริษัทสมาชิกเข้มงวด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO อย่างเคร่งครัด 

ZMICO

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 

 ปัจจุบัน หลักทรัพย์ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ZMICO) อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3      บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้ 

  • ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ ZMICO ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ 
  •  บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ ZMICO คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ 
  •  บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ ZMICO ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement 

จากการติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO พบว่ามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติอย่างมาก โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง +119.64% จากราคาวันก่อนเข้ามาตรการในระดับ 1 อยู่ที่ 2.24 บาท มาปิดที่ 4.92 บาทในวันที่ 29 มี.ค. 64 และวันนี้ (30 มี.ค. 64) ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยปิดตลาดภาคเช้า +7.72% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 166 ล้านบาท P/E ติดลบ และ P/BV อยู่ที่ 3.42 เท่า 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ZMICO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

มาตรการกำกับการซื้อขาย

  • ระดับ 1 : วางเงินสด 100% ก่อนซื้อ
  • ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ
  • ระดับ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ

ทศพร โชคชัยผล