ดูหนังออนไลน์
General

‘ทุนเสมอภาค’ ลดความเหลื่อมล้ำ เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน

เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน วิธีคัดกรองเด็กยากจน ขอทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ปีละ 3,000 บาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล” เผยมาตรการช่วยเหลือ ให้เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน ผ่าน “ทุนเสมอภาค” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยค่าใช้จ่ายปีละ 3,000 บาท โดยระบุว่า

“เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน “ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3

ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทางการศึกษาไม่เท่ากัน แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน ที่ถือเป็นภาระที่ทำให้หลายครอบครัว ไม่สามารถส่งลูกเรียนได้

“ทุนเสมอภาค” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บาท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.64 ที่ผ่านมา

การคัดกรองนักเรียนยากจน ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน

หากพบเห็นเด็กยากจน เสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8″

ทั้งนี้ ทุนเสมอภาค เป็นเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขของ กสศ. โดยนักเรียนและโรงเรียน จะได้รับทุนอุดหนุนปีละ 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้ลดอุปสรรคการมาเรียน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารเช้า ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT