ดูหนังออนไลน์
Business

ยสท. เล็งเสนอโครงสร้างภาษีใหม่ เปิดช่องออก ‘บุหรี่ราคาถูก’ ซองละ 50 บาท

ยสท. เล็งเสนอโครงภาษีใหม่ เปิดช่องออก “บุหรี่ราคาถูก” ซองละ 50 บาท ทวงส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าเถื่อน

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ยสท. มีแนวคิดที่จะออกบุหรี่ใหม่ในราคา 50-55 บาทต่อซอง มาจำหน่ายในปีนี้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ยสท. บุหรี่ 50 บาท

เนื่องจากปัจจุบันโครงการอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่มี 2 ขั้น (เทียร์) คือ 20% และ 40% ทำให้ ยสท. ขายบุหรี่ถูกสุดได้ 60 บาทต่อซอง ขณะเดียวกันกำไรเฉลี่ยต่อซองลดลงเหลือ 0.50 บาท จากเดิมที่เคยมีกำไรเฉลี่ยที่ 6 บาทต่อซอง และ ยสท. มีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 56% จากเดิมที่ 79%

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ที่ ยสท. เสนอให้กรมสรรพสามิต พิจารณาบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด้วยว่า จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งหากเห็นชอบ ก็จะสามารถจำหน่ายบุหรี่ในราคาดังกล่าวได้

“การลดราคาบุหรี่ ยังช่วยเรื่องควบคุมบุหรี่เถื่อน ซึ่งจากภาษีบุหรี่ปัจจุบัน ทำให้บุหรี่มีราคาสูง แต่คนไม่ได้เลิกสูบ และหันไปสูบบุหรี่เถื่อนมากขึ้นจากเดิมมีสัดส่วนเพียง 20% ของบุหรี่ทั้งระบบ ก็เพิ่มขึ้นเป็น 24% และปีที่ผ่านมาก็เพิ่มเป็น 29% ดังนั้น เรื่องภาษีจึงอยู่ที่การพิจารณา และ ความเมตตาของกรมสรรพสามิตด้วย” นายภาณุพล กล่าว

สำหรับความคืบหน้าในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกใบยา ให้ไปปลูกกัญชงกัญชานั้น จากการหารือกับเกษตรกร 13,500 ครัวเรือนพบว่า กว่า 60-70% สนใจปลูกหมด และที่ผ่านมา ยสท. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ไขกฎหมายว่า ยสท. สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่ สามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ จากเดิมที่ทำได้เฉพาะเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง ยสท. มีอำนาจในการรับซื้อ จัดหาเมล็ดพันธุ์ ทำการตลาด ควบคุมกลไกราคา รับประกันราคา รับซื้อได้หรือไม่ โดยคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้คำตอบได้ภายใน 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ ภายในสัปดาห์นี้ ยสท. เตรียมหารือกับองค์การเภสัชกรรม กรมแพทย์แผนไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าจะนำกัญชงกัญชา ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดได้ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นภายใน 2 สัปดาห์ และหากทุกฝ่ายเห็นชอบ ก็จะเริ่มเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 และ เริ่มปลูกได้ช่วงสิงหาคมนี้ แต่จะไม่มีการนำมาผลิตเป็นยาสูบเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team