ดูหนังออนไลน์
Business

‘สรรพสามิต’ กวาดล้างสินค้าผิดกม. 14,097 คดี ฟันค่าปรับ 256 ล้าน!

“สรรพสามิต” เปิดผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 พบมีการกระทำผิด 14,097 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 256.55 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา

กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมาย ที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สรรพสามิต

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 12 – 18 มีนาคม 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 691 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.51 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 405 คดี ค่าปรับ 3.16 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 109 คดี ค่าปรับ 4.39 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.11 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 33 คดี ค่าปรับ 1.83 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.17 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 31 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท
 • และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 1.03 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 11,704.835 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 8,598 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 502 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 42,763.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 1,558 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 58 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 14,097 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 256.55 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 7,928 คดี ค่าปรับ 70.76 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 4,192 คดี ค่าปรับ 92.23 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 318 คดี ค่าปรับ 4.23 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 614 คดี ค่าปรับ 41.85 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 62 คดี ค่าปรับ 2.56 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 689 คดี ค่าปรับ จำนวน 19.27 ล้านบาท
 • และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 294 คดี ค่าปรับ 25.65 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 287,185.344 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 291,867 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 23,219 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,236,337.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 99,435 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,258 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team