ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดฟังความเห็นเอกสารประมูล ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ รอบ 2 ยังยึดเกณฑ์เจ้าปัญหา

เปิดรับฟังความเห็นร่างเอกสาร ประมูล “รถไฟฟ้าสายสีส้ม” รอบ 2 ยังยึดเกณฑ์คะแนนเจ้าปัญหา ซองเทคนิค 30% ซองราคา 70%

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ด้วย รฟม. มีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการบริหารการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถาบันการเงิน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระบบรถไฟฟ้า บริษัทก่อสร้าง นักลงทุนภาคเอกชน และภาคเอกชนทั่วไปที่สนใจในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประมูล รถไฟฟ้าสายสีส้ม

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ได้ที่ https://www.mrta.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564

โดยกรอกข้อคิดเห็นของท่านตามแบบสอบถาม และจัดส่งให้ รฟม. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ รฟม. ([email protected]) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564

รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ให้เกิดความเหมาะสมและความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่อไป

สำหรับโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็น

  • ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ได้แก่ สถานีใต้ดิน 10 สถานี และ สถานียกระดับ 7 สถานี
  • ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี เป็นสถานีใต้ดินตลอดสาย

ประมูล “รถไฟฟ้าสายสีส้ม” รอบ 2 ยึดเกณฑ์เจ้าปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมทุน โครงการรถไฟประมูล รถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2ฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้กำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอจำนวน 4 ซอง ได้แก่ ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ, ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค, ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน และซองที่ 4 ข้อเสนออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ รฟม.

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ คือ รฟม. จะเปิดซองที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเท่านั้น ถ้าหากไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 จะไม่มีการเปิดซองอื่น ๆ โดย รฟม. จะส่งข้อเสนอซองที่ 2, 3 และ 4 คืน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอซองที่ 1 จะได้รับการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง

สำหรับซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคจะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1.โครงสร้างองค์กรและความสามารถของบุคลากรในการบริหารงาน รวมถึงแผนงานรวม, 2.แนวทาง ธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคโยธา, 3.แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคระบบรถไฟฟ้า และ 4.แนวทาง วิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของเอกสารด้านเทคนิคบริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา

ด้านซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนจะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 หมวด คือ 1.ความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนถูกต้อง และ 2.ผลตอบแทนทางการเงิน

รฟม. จะประเมินข้อเสนอซองที่ 2 และซองที่ 3 เป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งสัดส่วนเป็นคะแนนข้อเสนอซองที่ 2 ด้านเทคนิค 30 คะแนน และคะแนนข้อเสนอซองที่ 3 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน 70 คะแนน แล้วนำคะแนนซองที่ 2 และซองที่ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายมารวมกัน และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด จะเป็นผู้ผ่านประเมินสูงสุด

สำหรับข้อเสนอซองที่ 4 ของ รถไฟฟ้าสายสีส้ม นั้น รฟม. จะพิจารณาหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ รฟม. พิจารณา จะพิจารณาข้อเสนอจากผู้ชนะการคัดเลือกเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิค 70% และคะแนนด้านราคา 30% ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง รฟม. และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ยื่นข้อเสนอในการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งแรกมาแล้ว โดยมีการฟ้องร้องในศาลปกครองกลางและ รฟม. ตัดสินใจล้มประมูล ซึ่งต่อมา BTSC ได้ฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเกี่ยวกับการล้มประมูล รถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team