ดูหนังออนไลน์
Business

ปิดฉากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท ‘บัตรคนจน’ ต้องรูดใช้ให้หมดภายใน มี.ค.

ปิดฉากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ย้ำ! ต้องรูดใช้ให้หมดภายใน มี.ค. ไม่มีทบต่อเดือนถัดไป

เมื่อวานนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว 4 รายการ หนึ่งในนั้นคือความช่วยหลือจาก โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 ที่ได้โอนวงเงินรูดซื้อสินค้า “เพิ่มเติม” ให้ผู้ถือบัตรฯ ทุกคน คนละ 500 บาท

อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มกำลังฯ เฟสที่ 2 มีกำหนดปิดฉากลงในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นวงเงินรูดซื้อสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 500 บาทที่โอนเข้าเมื่อวานนี้ จึงนับเป็นงวดสุดท้ายของโครงการ

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ทุกคนที่ได้รับวงเงินดังกล่าว ก็ต้องรูดซื้อสินค้าให้หมด 500 บาทภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น เพราะวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ เฟสที่ 2 จะตัดทันทีเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม ไม่สามารถสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไป

500 บาท บัตรคนจน

รายละเอียดโครงการเติมเงิน 500 บาท “บัตรคนจน” เฟส 2

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 หรือรวมแล้ว 1,500 บาทต่อคน

ผู้ถือบัตรฯ ต้องนำวงเงินดังกล่าวไปรูดใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนเท่านั้น

บัตรคนจน 500 บาท

ความช่วยเหลืองวดเดือน มี.ค. เหลืออะไรบ้าง?

แม้โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ จะจ่ายเงินงวดสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 แต่ในรอบเดือนมีนาคมนี้ ผู้ถือบัตรฯ ก็ยังเหลือความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกถึง 7 รายการจนถึงสิ้นเดือน

  • วันที่ 5 มีนาคม 2564 

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 5 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 5 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากนั้นโครงการเราชนะจะโอนเข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

  • วันที่ 12 มีนาคม 2564 

2.โครงการเราชนะ งวดที่ 6 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 6 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

  • วันที่ 18 มีนาคม 2564 

3.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

4.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันที่ 19 มีนาคม 2564 

5.โครงการเราชนะ งวดที่ 7 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

  • ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 

6.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

  • วันที่ 26 มีนาคม 2564 

7.โครงการเราชนะ งวดที่ 8 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย จำนวน 675-700 บาทต่อคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team