ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โรงชำแหละสุกร คลัสเตอร์ใหม่ ปทุมธานี 88 ราย โยงตลาดพรพัฒน์-สุชาติ

โรงชำแหละสุกร คลัสเตอร์ใหม่ โควิด ปทุมธานี คัดกรอง 88 ราย พบติดเชื้อ 53 ราย เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากความร่วมมืออย่างเต็มที่ ของภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน ทำให้ตรวจพบว่า ในจังหวัดปทุมธานี เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใน โรงชำแหละสุกร คลัสเตอร์ใหม่

ทั้งนี้ จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก พบว่า คลัสเตอร์ โรงงานชำแหละสุกร มีผู้สัมผัส 88 ราย ผลตรวจพบว่า ติดเชื้อโควิด-19 รวม 53 ราย ส่วนอีก 35 ราย ไม่พบเชื้อ โดยการเกิดคลัสเตอร์โรงงานชำแหละสุกร พบว่า มีความเชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ ที่เป็นคลัสเตอร์ ก่อนหน้านี้

ดังนั้น เมื่อรวมกับการพบการระบาด ในโรงงานชำแหละสุกร ส่งผลให้คลัสเตอร์ตลาดพรพัฒน์ เชื่อมโยงเกิดโควิด-19 ถึง 664 ราย โดยในวันนี้ จังหวัดปทุมธานีพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 35 ราย

เมื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดปทุมธานี โดยหลักที่เกิดจากคลัสเตอร์ตลาดพรพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มลดลง

ที่สำคัญคือ การทำโควิด-19 พาสปอร์ต ในตลาดพรพัฒน์ ซึ่งเป็นใบรับรองการตรวจเชื้อ ว่าปลอดเชื้อโควิด สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้าง ที่เข้ามาในตลาดเป็นประจำ ต้องตรวจ 100% โดยจะระบุผลการตรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจ และทำให้พบกลุ่มก้อน เกิดขึ้นในโรงงานชำแหละเนื้อหมู ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าวมี่ไม่มีในระบบลูกจ้างรายวัน

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงรูปแบบการสอบสวนโรค ให้เพิ่มสถานที่ทำงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 80 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 64 ราย และเดินทางมาจากต่างประะเทศ 16 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 21,147 ราย

การติดเชื้อในประเทศ 64 ราย มาจากระบบบริการในโรงพยาบาล 28 ราย แบ่งเป็นสมุทรสาคร 19 ราย ตาก 3 ราย นครปฐม 2 ราย กทม. 2 ราย ชลบุรี 1 ราย ราชบุรี 1 ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 36 ราย มาจาก ปทุมธานี 35 ราย นนทบุรี 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT