ดูหนังออนไลน์
Sme

เอสเอ็มอีขึ้นบัญชีกับ สสว. รับโอกาสคว้าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้าน

เอสเอ็มอีขึ้นบัญชีกับ สสว. รับโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท พร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎเกณฑ์ภาครัฐหนุนรายย่อย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เน้นย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทุกด้าน แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพในการเติบโต จึงขอเชิญชวนให้ เอสเอ็มอีขึ้นบัญชีกับ สสว.

ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีอยู่กว่า 3.1 ล้านราย ถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการจ้างงานทั่วประเทศอยู่กว่า 12 ล้านคน และยังเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 โดยกฎหมายฉบับนี้ จะเอื้อให้เอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ของเอสเอ็มอีที่ขึ้นบัญชีไว้กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

ดังนั้น รัฐบาลจึงอยากขอเชิญชวน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ขึ้นบัญชีผู้ประกอบการ และรายการสินค้าและบริการ ในระบบที่ สสว. จัดทำขึ้น ผ่านเว็บไซต์ www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในส่วนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนได้นั้น ครอบคลุมทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามเอสเอ็มอีที่ สสว. กำหนด คือ หากอยู่ในภาคการผลิต จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการค้าและบริการ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี

หลังจากขึ้นบัญชีกับ สสว.แล้ว จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในแต่ละจังหวัดได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ด้วยแต้มต่อ 10% ในการแข่งราคาด้วยวิธีอี-บิดดิ้ง ด้วย

การขึ้นทะเบียนผ่านระบบที่ สสว. พัฒนาขึ้นที่ www.thaismegp.com นั้น จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐานการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ งบการเงินปีล่าสุด /เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายได้ เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรอรับ sms แจ้ง Username และ Password เพื่อเพิ่มรายละเอียดและรูปภาพในระบบ

รัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้ จะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี เข้มแข็งและเติบโตได้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ ซึ่งในระยะต่อไป จะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยังเป็นอุปสรรค เพื่อสนับสนุน และเพิ่มโอกาสให้เอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งจ้างงานและผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT