ดูหนังออนไลน์
Business

เร่งทำแผน ‘จุดยืนไทย’ หลังโควิด-19 ตั้งเป้า 100 วันมีคำตอบ

ผอ.สนค. คนใหม่ สั่งลุยทำแผนจุดยืนไทย หลังโควิด-19 ทั้งด้านการค้า การส่งออก การทำธุรกิจ ตั้งเป้า 100 วันมีคำตอบ เตรียมหารือ ยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงแผนการทำงานเร่งด่วน ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ว่า สนค. กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะเดินไปในทิศทางไหน ทั้งในด้านการค้า การส่งออก และการทำธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจ โดยจะมีการประเมินว่า ในด้านการค้า จะมีรูปแบบอย่างไร เช่น อาจจะมีการใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น การส่งออก จะมีความต้องการสินค้ากลุ่มไหน สินค้าอะไรที่มีโอกาส หรือการทำธุรกิจ จะดูว่าธุรกิจอะไรที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น ธุรกิจด้านดิจิทัล หรือบริการสุขภาพ เป็นต้น

ปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีน จึงต้องพิจารณาว่า ต้องประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหน เพราะโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากมาย แล้วไทยจะสร้างโอกาสและตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างไร โดยตั้งเป้าว่าภายใน 100 วัน น่าจะมีคำตอบ

จากนั้นจะนำเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการต่อไป

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

นอกจากนี้ สนค. จะเดินหน้าทำหน้าที่ ในฐานะเป็นหน่วยงานมันสมอง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยจะหารือกับกรมต่าง ๆ  เพื่อให้ สนค.ช่วยวิเคราะห์แบบเจาะลึก  ทุกเรื่อง เพราะ สนค. มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่มาก สามารถช่วยวิเคราะห์ หาข้อมูล เพื่อให้หน่วยงาน สามารถนำไปใช้วางแผน หรือทำยุทธศาสตร์การทำงานได้

พร้อมกันนี้ ยังอยู่ระหว่างการเดินหน้า จัดทำยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ตามที่ได้รับมอบนโยบายจาก นายจุรินทร์ โดยถือเป็นงานเร่งด่วน เพื่อให้มีไกด์ไลน์ในการทำงาน ซึ่งหลักการ จะเน้นการทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ยุทธศาสตร์ที่จะทำ จะเป็นเรื่องที่ลงลึกมากกว่า

ตัวอย่างเช่น การมองว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ทิศทางการค้าไทยจะเป็นยังไง ไทยจะเดินไปทางไหน มีสินค้าอะไรบ้าง ที่จะเติบโต หรือต้องส่งเสริมและผลักดัน เป็นต้น

ล่าสุด อยู่ระหว่างการประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเริ่มจากภาคเอกชนที่อยู่ในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรเอกชนอื่น ๆ

ต่อจากนั้น จะหารือกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาพัฒน์ แบงก์ชาติ และองค์กรด้านเศรษฐกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุป และจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT