ดูหนังออนไลน์
World News

ทุ่มสุดตัว! จีนเทงบ ‘วิจัยและพัฒนา’ เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 5 ปี

ทุ่มสุดตัว! จีนเทงบ “วิจัยและพัฒนา” เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 5 ปี ส่งผลดัชนีอันดับโลกขยับ

หวังจื้อกัง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เปิดเผยว่างบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของจีน ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ระหว่างปี 2559-2563 ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

งบพัฒนาและวิจัย R&D จีน ประเทศจีน

หวังกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวในปี 2563 จะมียอดรวมสูงถึง 2.4 ล้านล้านหยวน หรือราว 11 ล้านล้านบาท โดยการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ในปีก่อนใช้งบประมาณสูงเกือบ 2 เท่าจากปี 2558 อยู่ที่มากกว่า 1.5 แสนล้านหยวน หรือราว 6.9 แสนล้านบาท

อัตราการเติบโตโดยรวมของงบประมาณด้านการวิจัยพื้นฐานระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับข้างต้นอยู่ที่ 16.9% ขณะอัตราสมทบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ที่ 60% ในปี 2563 และสัดส่วนประชากรจีนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สูงเกิน 10% แล้ว

หวังเสริมว่า การจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ซึ่งเผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ปรับอันดับของจีนจากอันดับที่ 29 ในปี 2558 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 14 ในปี 2563

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team