ดูหนังออนไลน์
Entertainment

ดีเจมะตูม เข้ารายงานตัวคุมประพฤติ – ห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมที่แออัด 3 เดือน

จากกรณี นายเตชินท์ พลอยเพชร หรือ ดีเจมะตูม ถูกดำเนินคดีในฐานความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านสาทร จนเป็นเหตุให้มีผู้ร่วมงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 24 ราย

ซึ่งต่อมา ศาลมีคำพิพากษาว่า มีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท แต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลย จำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้งในกำหนด 1 ปี ห้ามมิให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรม หรือมั่วสุมในสถานที่แออัด ลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ภายในกำหนด 3 เดือน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด (27 ก.พ.) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยมาตรการคุมความประพฤติหลัง นายเตชินท์ พลอยเพชร หรือดีเจมะตูม เดินทางเข้าพบพนักงานคุมประพฤติ เพื่อรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติว่า พนักงานคุมประพฤติได้ปฐมนิเทศและแจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยจะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง และห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดภายในระยะเวลา 3 เดือน

พร้อมทั้งมีแผนการแก้ไขฟื้นฟู ให้เข้ารับการอบรมและรับคำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ ดีเจมะตูมจะต้องปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดจนกว่าครบกำหนดการคุมความประพฤติระยะเวลา 1 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team