ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ชลบุรี-ภูเก็ต-สุราษฎร์-เชียงใหม่’ ติด 13 จังหวัด ฉีดวัคซีน 2 แสนโดสแรก

ศบค. เปิดแผนฉีดวัคซีน 2 แสนโดสแรก 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึง พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด เพิ่ม ‘ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ เชียงใหม่’ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีสถานกักกันโรครองรับ

วันนี้ (23 ก.พ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) ได้เห็ฃนพ้องในเรื่อง แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอแผนต่อที่ประชุม ตามนโยบายว่า ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค เพื่อลดการป่วยตาย ป้องกันระบบสุขภาพของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แผนกระจายวัคซีน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

  • ระยะที่ 1 วัคซีนมีจำกัด

ผู้ที่จะได้รับคือ บุคลากรสาธารณสุข ทั้งรัฐและเอกชน ผู้มีโรคประจำตัว ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าที่หน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่น จนท.ในสถานกักกันโรค

  • ระยะที่ 2 วัคซีนมีมากขึ้น และเพียงพอ

จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ให้ครบ หลังจากนั้นจะฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และบริการ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า วัคซีนช่วงแรก จะเป็นเป็นวัคซีนจากซิโนแวคจำนวน 2 ล้านโดส ทยอยมาตั้งแต่ กุมภาพันธุ์-เมษายน นี้ ที่เหลือจะเป็นของแอสตราเซเนกา 61 ล้านโดส ซึ่งจะเข้ามาตามแผนที่กำหนดไว้

วัคซีนล็อตแรก จำนวน 200,000 โดส จากซิโนแวค จะกระจายใน 13 จังหวัด โดยมีเป้าหมายฉีด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึง พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด และเพิ่มให้กลุ่มจังหวัด ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีสถานกักกันโรครองรับ ผู้เดินทางจากต่างประเทศด้วย คือ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ โดยให้อำนาจกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการฉีด

ส่วนกรณีการวางแผนบริการวัคซีนเป้าหมาย 10 ล้านโดสต่อ 1 เดือน จะฉีดในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีกว่า 1,000 แห่ง สามารถ ฉีดได้ 500 โดสต่อวัน ซึ่งก็ได้เดือนละประมาณ 10 ล้านโดสใน 20 วันทำการ

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์แรกจะบริการใน 50 โรงพยาบาล เริ่ม 100-200 โดสต่อวัน ระยะต่อไปพิจารณาขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนมี 8 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที และหลังจากฉีดต้องรอดูอาการอีก 30 นาที เมื่อกลับบ้านไปจะติดตามผ่านแอปพลิเคชันไลน์บัญชีทางการ คือ หมอพร้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team