ดูหนังออนไลน์
Business

รอบสุดท้าย! ยื่นขอทบทวนสิทธิ ‘เราชนะ’ เริ่มวันนี้ – รับเงิน 25 มี.ค.

www.เราชนะ.com รอบสุดท้าย! ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ  คลังเปิดให้ ขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบที่ 2 เริ่ม 22 ก.พ.  – 8 มี.ค. 64

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ ขอทบทวนสิทธิ โครงการเราชนะ รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 ก.พ.) – 8 มีนาคม 2564 ที่ www.เราชนะ .com

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน ปี 2562 ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 ผ่านออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่กดปุ่มทบทวนสิทธิ แต่ต้องไม่เกิน 8 มีนาคม 2564

หลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบและประกาศผล วันที่ 19 มีนาคม 2564 เมื่อได้รับสิทธิ เงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มีนาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center กรุงไทย โทร.02-111-1122

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนกว่า 22,761.2 ล้านบาท

สำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จำนวนมากกว่า 14.4 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันไปแล้วกว่า 15,762.4 ล้านบาท จึงมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ รวมแล้วมากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบาท ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านกิจการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight