ดูหนังออนไลน์
Finance

‘KBTG’ เปิดแผนกใหม่ ตั้งทีม ‘DevX’ มุ่งเป้าผู้เชี่ยวชาญ ‘เทคโนโลยี’ ระดับโลก

KBTG เปิดตัวแผนกใหม่ Software Development Excellence เสริมทัพด้วยทีม  “DevX” สู่เป้าหมายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก

จากการที่ “ธนาคารกสิกรไทย” วางยุทธศาสตร์ เข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) เริ่มด้วยการขยายธุรกิจเข้าไปใน จีน ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ในรูปแบบที่เป็นธนาคารท้องถิ่น ธนาคารร่วมลงทุน และสาขาของธนาคาร

โดยใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบ Asset Light ที่จะสร้างความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่า จะมีจำนวนสาขาที่จำกัดในแต่ละประเทศ ทางธนาคารก็ยังสามารถ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ Digital Lending, Mobile Banking, ระบบชำระเงิน (Payment) และการโอนเงิน

ดังนั้น “กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป” (KBTG)  ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย จึงต้องมีทีมบริหาร และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการ ที่สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด ได้อย่างทันการณ์และทันสมัยที่สุด

KBTG จึงได้เปิดตัวแผนก Software Development Excellence และมีการสร้างทีม DevX ที่จะเข้ามาช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ช่วยเสริมทัพด้าน Digital Services ในระดับภูมิภาค ตอกย้ำยุทธศาสตร์ของ KBTG สู่การเป็น “Best Tech Company in Southeast Asia” รวมถึง การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2568

นายจิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director แผนก Software Development Excellence ของ KBTG เปิดเผยว่า แผนก Software Development Excellence เป็นหน่วยงานกลาง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มุ่งศึกษาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และพัฒนา Automate Tools เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้ ยังจะต้องคอยปิดช่องว่างในกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานที่ดี (Best Practice) โดยภายในแผนก Software Development Excellence จะแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ Agile, DevOps, Software Development Methodology และ DevX

ประเดิมด้วยการตั้งทีม DevX มาจาก Development Excellence เป็นทีมแรกที่เกิดจาก KBTG Transformation Program มีภารกิจในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่ทำให้ KBTG ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์ม ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซับซ้อน ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เต็มศักยภาพ ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์กลางและการนำเครื่องจักรมาทำงานแทน (Automation)

เป้าหมายของทีม DevX คือการสร้าง Enterprise Common Library เพื่อลดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อน และ Align กันระหว่างภาษาได้ดีขึ้น และยังมี Knowledge Management Framework ด้วยการจัดตั้ง New Practice พร้อมค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงลึก และวิเคราะห์จุดที่เป็นช่องว่างของบริษัท รวมถึงสามารถผลิตซอฟต์แวร์ หรือนำเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปิดช่องว่างให้องค์กร และสามารถยกระดับให้นักพัฒนาก้าวไกลไปในระดับภูมิภาคได้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ KBTG ที่มุ่งสู่การเป็น Best Tech Company in Southeast Asia และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2568 จึงต้องสร้างทีมงานที่เป็น Regional Team มาช่วยเสริมทัพด้าน Digital Service ในระดับภูมิภาค

สำหรับความท้าทายของคนที่จะมาร่วมทีม DevX คือ ต้องทำให้คนเป็นร้อยคนสามารถทำงานที่ไม่ซ้ำกัน ด้วยการสร้าง Common Library และเทคโลโนยีแพลตฟอร์มกลางให้ทุกคนมาแชร์กัน ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลในภูมิภาค ทั้งในประเทศจีน สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชาและเวียดนาม

เป้าหมายของทีม DevX คือ การเพิ่มความสามารถในการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ Application Observability ทั้งในส่วนของ Logging, Metrics, และ Tracing โดยประสานงานกับทีม Infrastructure ในการวางมาตรฐาน และพัฒนา Common Library เพื่อส่งต่อให้กับทีมแอปพลิเคชัน

รวมทั้งการสร้าง Developer Utility Platform เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วย Automation รวมแอปพลิเคชันทั้งบริษัท ให้มาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ

นายจิรัฎฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทักษะจำเป็นสำหรับคนที่จะมาร่วมทีม DevX นั้นจะไม่ต่างจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือ Software Engineer ทั่วไป เพียงแต่แทนที่จะทำซอฟต์แวร์เพื่อธนาคาร หรือลูกค้า แต่ทีม DevX จะทำเพื่อเพื่อนนักพัฒนาด้วยกัน โดยมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ดังนั้นสมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ พร้อมเป็นกระบอกเสียง และช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่ โดย KBTG ตั้งเป้าที่จะมีพนักงานในแผนก Software Development Excellence ประจำอยู่ในไทย จีน และเวียดนาม

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกสามารถส่ง CV สมัครได้ที่ [email protected]

อ่านข่าวเพิ่มเติม

KANYAPORN PHUAKVISUTHI