ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่วัดจำปา เขตตลิ่งชัน

วัดจำปา ตั้งอยู่ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้วัดมีตลาดน้ำวัดจำปา และมีชุมชนวัดจำปา หรือชุมชนเกาะศาลเจ้า

วัดจำปาตั้งขึ้นเมื่อปี 2365 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่วัดน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีอุโบสถหลังเก่า เป็นทรงวิลันดาที่นิยมสร้างกันสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังเห็นได้จากหน้าบันอุโบสถ ที่ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสวนในคลองบางระมาด ซึ่งเคยเป็นที่ของหลวงให้กับวัดจำปาในปี 2391 โดยสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบูรณะได้เดินทางมาร่วมงานฉลองวัดจำปาด้วยตนเอง ท่านยังเป็นธุระในการขอพระราชทานที่ดินเพิ่มเติมอีก 5 ไร่ ซึ่งเดิมมีอยู่ประมาณ 7 ไร่

 

อุโบสถ วิหาร และระเบียงคด ได้รับการประดับตกแต่งด้วยถ้วยชาม และตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ ตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบันอุโบสถมีกระเบื้องอย่างฝรั่ง เป็นชามล้างหน้าลายดอกไม้ขนาดใหญ่และประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นระบายสีถ้วยชามกระเบื้องเคลือบ มุขด้านตะวันออก ของอุโบสถเป็นภาพปูนปั้นระบายสีตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ มุขด้านตะวันตกเป็นภาพปูนปั้นระบายสี ตอนนางวิสาขาถวายผ้าอาบน้ำ ภายในอุโบสถมีฐานชุกชีมีราชวัตรโลหะหล่อตั้งล้อมฐานพระประธานทำจากโลหะหล่อจากประเทศอังกฤษ ลายพรรณพฤกษาอย่างฝรั่ง ประดับตราแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้สันนิษฐานว่า ได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยดังกล่าว

อุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่า หลวงพ่อโชคดี ระเบียงคดมีหน้าบันจั่วประดับลายปูนปั้นระบายสีเป็นเรื่องพุทธประวัติ วิหารคดเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิก เจดีย์ย่อมุมก่ออิฐ 2 องค์ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในบรรจุอัฐิหลวงปู่โต๊ะ เจดีย์พระอธิการเผือกเป็นเจดีย์ทรงกลม ศาลาการเปรียญก่อสร้างด้วยไม้

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

PRASERT THEPSRI