ดูหนังออนไลน์
PR News

24 ก.พ. ไลฟ์สด! กองทุนสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ ‘ชิงเก็บ ลดเผา’

“กองทุนสิ่งแวดล้อม เตรียมถ่ายทอดสด Facebook LIVE  พิธีมอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา”  จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 24 ก.พ.นี้

​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอาจยังไม่จบลงในเร็ว ๆ นี้ ทำให้มีมาตรการการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง ทำให้เกิดเป็นวิถี New Normal จากการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ไฟป่า และหมอกควัน

ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่นี้ เราทุกคนจะปรับตัวเพื่อป้องกันและรองรับกับปัญหานี้ได้อย่างไร ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

ปี 2564 นี้ กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัด การสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการไฟป่า และเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ทั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือร ะหว่างหน่วยงานในสังกัด ทส. และ เครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

​ขอเรียนเชิญประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกภาคส่วนตื่นตัวขึ้น มาร่วมรับฟังสัมมนาฯ สร้างความตระหนักถึงวิกฤติปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพร่วมกัน

สามารถรับฟังแนวนโยบายฯ จากการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. สส. และ คพ. เวลาประมาณ 13.30 น. ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team