ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คเลย! เหลือ 6 จังหวัดยังเจอ ‘โควิด’

ข้อมูลของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 ถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ (21 ก.พ.) จังหวัดที่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ที่ 63 จังหวัด 

ภาคเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 8 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่ 42 คน

ภาคกลาง : พบการระบาดรอบใหม่ใน 19 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 84 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 18,077 คน

ภาคตะวันออก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 7 จังหวัด  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 1,532 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 14 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 78 คน

ภาคตะวันตก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 5 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 221 คน

ภาคใต้  : พบการระบาดรอบใหม่ใน 10 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่ (รวมแรงงานต่างด้าว) 39 คน

รวมยอดติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ในประเทศวันนี้ที่ 86 คน ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศที่ 20,254 คน

ข้อมูลขาก ศบค. แสดงให้เห็นว่า ระหว่างวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ถึงวันนี้ หรือในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด จากการระบาดรอบใหม่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด

63 จังหวัดพบการติดเชื้อรอบใหม่นั้น มีอยู่ 38 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน 6 จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อช่วง 15-28 วันที่ผ่านมา และ 4 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อช่วง 7-14 วันที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

KANYAPORN PHUAKVISUTHI