ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คสิทธิ์ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 2564 คลิกเดียวรู้ได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นความช่วยเหลือและสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรฯ เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ

ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ จะโอนเข้าบัตรฯ ทุกเดือน ซึ่งความช่วยเหลือในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบาย งบประมาณ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคน เช่น ผู้พิการที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะได้รับวงเงินค่ารถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) เพิ่มเติมจากปกติด้วย

โดยวิธี เช็คสิทธิ์ “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ในปัจจุบันปี 2564 ก็สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ คลิกเดียวรู้เรื่อง!

เช็คสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

เช็คสิทธิ์ “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ปี 2564

การเช็คสิทธิ์บัตรคนจนและสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐ สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่าน เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare ที่นี่
 • จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่

e-Social Welfare’

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

e-Social Welfare

 • หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่นกรณีนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีความช่วยเหลือจากบัตรฯ คือ ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (เงินซื้อสินค้า), ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. และค่าโดยสารรถไฟ

e-Social Welfare

แต่หาก ไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความว่า ไม่พบสิทธิ

e-Social Welfare

 

นอกจากการเช็คสิทธิ์ บัตรคนจน แล้ว ประชาชนสามารถใช้เว็บไซต์ e-Social Welfare ตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท เช่น

 • เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินค่าป่วยการ อสม.
 • เงินค่าป่วยการ อสส.
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 

ตรวจสอบข้อมูลผ่าน Call Center 

นอกจากนี้การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ e-Social Welfare แล้ว ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลต่างๆ ของ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Call Center ด้วย

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 234 ซึ่งจะให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” หายต้องทำอย่างไร?

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หาย ***ต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกบัตรฯ ใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรประเภท Hybrid  สำหรับผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท

บัตรประเภท EVM สำหรับผู้ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย

รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)

ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม และอยุธยา

แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก

ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขต 7 จังหวัดดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team