ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กตู่’ โต้กลับ จัดซื้อเครื่องแบบทหาร ตามเงื่อนไข ไม่เหมือนซื้อออนไลน์

จัดซื้อเครื่องแบบทหาร นายกฯ ลุกชี้แจง เป็นการซื้อตามขั้นตอน เน้นโปร่งใส ไม่เหมือนซื้อออนไลน์ กรณีซื้อเรือดำน้ำ ต้องแยกประเด็นให้ชัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ กองทัพ ที่พรรคก้าวไกล อภิปรายไว้ว่า วิธี จัดซื้อเครื่องแบบทหาร ราคาสูงเกินจริงนั้น ยืนยันว่า เป็นการจัดซื้อตามกฎหมาย มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน สอดคล้องหลักการความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขที่ผู้ขายต้องปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น การเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา การค้ำประกันความชำรุดเสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาส่งมอบ การปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา 0.2%ของวงเงินสัญญา จึงมีความแตกต่างการจัดหาจากการสั่งซื้อออนไลน์

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ขาย ยังต้องเสียภาษีให้รัฐบาลด้วย ราคาจึงต่างกันพอสมควร และสินค้าที่กองทัพสั่งมีคุณลักษณะเฉพาะ สเป็กเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร ต้องมีความคงทน แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป

สำหรับการจ้างผลิต เครื่องแต่งกายทหาร มีการสืบราคาจากการผลิต จากผู้ประกอบการ ที่มีขีดความสามารถตรงความต้องการ ผู้ผลิตต้องสวามสามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ ทันเวลา มีคุณภาพเหมือนกันทั้งกองทัพ ที่ไม่อาจหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป

ส่วนการจัดหากล้องตรวจหาเวลากลางคืนแบบตาเดียว กองทัพมีทหารหลายหน่วย ทั้งหน่วยทหารราบ หน่วยรบพิเศษ มีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว เพื่อลาดตระเวนเวลากลางคืน จึงจำเป็นต้องใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจากการตรวจสอบบริษัทที่ผลิตที่มีสเป็กตามที่ต้องการแล้ว พบว่ามีเพียงรายเดียว ทำให้ต้องซื้อในวิธีเฉพาะเจาะจง และเป็นราคาเดียวกับที่เคยจัดซื้อในปี 2561-2562

“การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เขาไม่ได้ผลิตมารอไว้ให้เราซื้อ จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้น เมื่อทำสัญญากันแล้ว มีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ เราไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นก้อนทีเดียว จึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมด้วย”นายกรัฐนตรีกล่าว

การทำงานของ กระทรวงกลาโหม ต้องพิจารณาการจัดซื้อ ให้อยู่ในวงเงินที่จำกัด จัดซื้อในสิ่งที่จำเป็น และเป็นเพียงกระทรวงหนึ่ง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกัน โดยทำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการทำตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนว่าการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ดังนั้นอย่ามากล่าวอ้างว่า ตนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ ตนบอกว่าเงินอะไรก็ตามที่ไม่สุจริต ตนไม่รับทั้งสิ้น

ส่วนกรณี เรือดำน้ำ ที่ยังถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์นั้น ขอให้แยกแยะระหว่างเรื่อง สถานการณ์โรคโควิด-19 เรื่องสุขภาพ กับเรื่องสถานการณ์โลก ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงในระดับภูมิภาค ทั้

การวิจารณ์ว่า ทำไมรัฐบาลยังเอาเงินไปซื้ออาวุธนั้น ขอชี้แจงว่า การขับเคลื่อนประเทศ ต้องมีการกำหนดทิศทางหลายด้าน การมี เรือดำน้ำ เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ประเทศไทย มีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ พื้นที่ของไทยติดทะเลกว่า 3,000 กิโลเมตร

ในยามปกติ เรือดำน้ำ จะทำหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย การประมงนอก และในน่านน้ำ รวมถึงทำหน้าที่ตรวจตรากิจการความมั่นคงทางทะเล และการแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ในทะเลและผู้อพยพชาวโรฮีนจา

นายกรัฐมนตรี ยกตัวอย่างว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2563 มีเรือรบจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาค้นหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา ในน่านน้ำทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นการเข้ามาทางใต้น้ำ โดยไม่เกรงใจไทย การมี เรือดำน้ำ จะสะท้อนอานุภาพของกองทัพเรือ แม้อยู่ในยามสงบ แต่การกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือเกิดการแย่งชิงเขตแดน

ดังนั้น เมื่อเทียบผลประโยชน์ทางทะเลของไทย 24 ล้านล้านบาท กับราคาเรือดำน้ำนั้น จะเห็นได้ว่า การลงทุนในเรื่องเรือดำน้ำ คิดเป็น 0.093% น่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

“หลายคนบอกว่าจะซื้อไปทำไม และไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีอาวุธนั้น ตนมองว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ และถ้าคิดแบบนั้น เราจะอยู่กันอย่างไรในวันข้างหน้า และไม่มีใครรู้ว่าในอนาคต เราจะเป็นอย่างไร ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม หลักการมีอยู่แค่นี้ เราต้องพร้อมทั้งขวัญกำลังใจคน และเครื่องมือ อาวุธต่าง ๆ “พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าทุกคนต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น มิฉะนั้นถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้น ถ้าใครจะชุมนุมก็ทำได้ โดยอย่าใช้ความรุนแรง ใครจะชุมนุมก็ทำไป อย่าใช้ความรุนแรง แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ใครมีเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้หมด ตนนับถือศาสนาพุทธจึงเชื่อมั่นเรื่องนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT