ดูหนังออนไลน์
Politics

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ย้ำ! การจัดซื้ออาวุธของกองทัพ เป็นไปตามงบประมาณ

“นายกรัฐมนตรี” เผยการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ เป็นไปตามกรอบงบประมาณ พร้อมย้ำการดูแลสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (16 ก.พ.) เวลา 24.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการจัดซื้ออาวุธของกระทรวงกลาโหมว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่กองทัพได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามงบประมาณของกระทรวงกลาโหม โดยมีการย้ำเตือนอยู่เสมอถึงการระมัดระวังป้องกันการทุจริต มีขั้นตอนการตรวจสอบ มีการกำกับดูแลและกำชับมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กรณีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการยึดตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของกองทัพ เพื่อความมั่นคงของประเทศ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดหาจากรัฐบาลจีนโดยตรง

ส่วนกรณีที่ดินราชพัสดุ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของกองทัพบก หากหน่วยงานใดต้องการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตผ่านกรมธนารักษ์เพื่อประสานและดูแลร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและปรับพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ยืนยันว่า ทหารเป็นผู้ดูแลเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของ รวมทั้งกรณีของสนามกีฬาต่าง ๆ เป็นการให้บริการให้แก่ทหารชั้นผู้น้อยเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามสวัสดิการที่พึงมี โดยยึดตามหลักกฎหมายของกระทรวงการคลังว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนตามรายได้และสวัสดิการอย่างไรบ้าง

กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทหารชั้นผู้น้อย เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น รวมไปถึงกรณีการดูแลสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยเป็นไปตามตำแหน่งและลำดับขั้น ทั้งนี้ ต้องประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ส่วนกรณีการทุจริตในกลุ่มทหาร ย่อมต้องได้รับการแก้ไข นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบคำชี้แจงจากกองทัพแล้วยืนยันว่า พร้อมทำหน้าที่ดูแลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team