ดูหนังออนไลน์
Business

ติดลบตั้งแต่ต้นปี เม็ดเงินโฆษณา ม.ค. วูบ 7% หดตัวทุกสื่อ ยกเว้นอินเทอร์เน็ต ทรงตัว

เม็ดเงินโฆษณา ม.ค. 2564 หดตัว 7% ลดลงทุกสื่อ ยกเว้นสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ทรงตัว กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ขายตรง ใช้เงินเพิ่ม เครื่องสำอาง รถยนต์ ลดใช้เงิน

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่า เม็ดเงินโฆษณา ม.ค. 2564 พบว่า การใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อในภาพรวม มีมูลค่าอยู่ที่ 8,032 ล้านบาท ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีมูลค่า 8,635 ล้านบาท โดยเป็นการหดตัวลงทุกสื่อ ยกเว้นสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีการใช้งบโฆษณาเท่าเดิม

เม็ดเงินโฆษณา ม.ค.

เมื่อแยกเป็นรายสื่อ พบว่า สื่อทีวี ยังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 61% แต่หดตัวลง 1% ส่วนสื่อโฆษณาที่หดตัวสูงสุดได้แก่ สื่อในโรงภาพยนตร์ ลดลง 38% ตามด้วย สื่อวิทยุ เติบโตลดลง 31% สื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่ ลดลง 22% ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อในห้าง ลดลงในอัตราเท่ากันคือ 16%

ในส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาอุตสาหกรรมหลัก อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% และกลุ่ม สื่อและการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 1,020 ล้านบาท ลดลง 12% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 520 ล้านบาท ลดลง 27%

เม็ดเงินโฆษณา ม.ค.

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคม 2564 พบว่า 3 ลำดับแรกได้แก่

  • บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด ใช้งบโฆษณารวม 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 18%

แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือ บรีสเอกเซล รักษ์โลก สูตรใหม่เป็นมิตรต่อโลก ทางสื่อทีวีมูลค่า 41 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ เคลียร์ คลีน แอนด์ มายด์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท

  • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ใช้งบโฆษณารวมมูลค่า 297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 150%

แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือ เนสกาแฟ ลุ้นอภิมหาโชค ทางสื่อทีวีมูลค่า 46 ล้านบาท รองลงมาคือ S26 เชื่อว่าทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ ทางสื่อทีวีมูลค่า 39 ล้านบาท

  • บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้งบโฆษณารวม 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 47%

แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือ รีจอยส์ ผมนุ่มสลวย กลิ่นหอมยาวนานทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท รองลงมาคือ ใหม่ ดาวน์นี่ หอมสดชื่นยาวนาน ทางสื่อทีวีมูลค่า 21 ล้านบาท

ส่วนมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา ปี 2563 พบว่า หดตัวลง 14% หรือมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อทั้งปี อยู่ที่ 106,255 ล้านบาท จากปี 2562 อยู่ที่ 123,663 ล้านบาท

เมื่อดูในรายละเอียดแต่ละสื่อ พบว่า สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ หดตัวมากที่สุดถึง 51% โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวน์ และการปิดสถานบริการ เพื่อป้องกันโควิด-19

ตามด้วย สื่อในห้าง หดตัว 35% สื่อสิ่งพิมพ์ -32% สื่อวิทยุ -24% สื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่ -18% สื่อโทรทัศน์ -10% ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตทรงตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT