ดูหนังออนไลน์
Business

รวมไว้แล้ว! ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 13 สาขาอาชีพ สูงสุดวันละ 675 บาท

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 13 สาขาอาชีพ ครม. ไฟเขียว ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง มีผลผบังคับใช้ หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 โดยให้มีผลบังคับใช้ หลังจากวันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพดังกล่าว ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่

  • ช่างกลึง อัตราค่าจ้าง 460-630 บาท/วัน
  • ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่าจ้าง 470-675 บาท/วัน
  • ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน
  • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่าจ้าง อยุ่ในช่วง 465-630 บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่

  • ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร และช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟ และการสื่อสารดาวเทียม) อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน
  • ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ ลลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) อัตราจ้างระหว่าง 450-540 บาท/วัน
  • ช่างไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) อัตราจ้าง 440 บาท/วัน
  • ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราจ้าง 450 บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่

  • พนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกไฟฟ้า, พนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกใช้เครื่องยนต์ อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน
  • ช่างตั้งศูนย์ และถ่วงล้อรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน

ส่วนสาขาอาชีพ พนักงานขับรถบรรทุก ได้มีการชะลอการออกประกาศฯ ไว้ก่อน เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานขับรถบรรทุก ให้ครอบคลุมรถบรรทุกทุกประเภทก่อน จึงนำมาพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT