ดูหนังออนไลน์
Business

ชำระดีมีคืน เกือบเต็มวงเงิน 3,000 ล้านแล้ว รีบชำระด่วนภายใน 17 ก.พ.นี้

ชำระดีมีคืน ธ.ก.ส. ปลื้ม เกษตรกรสนใจโครงการ ชำระหนี้แล้วกว่า 1.39 ล้านรายจนเกือบเต็มวงเงิน แนะเร่งชำระภายใน 17 กุมภาพันธ์นี้ รับสิทธิ์เงินคืน

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้มีมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ ชำระดีมีคืน วงเงินรวม ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ชำระดีมีคืน

โครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นสำหรับลูกหนี้ ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติ เพื่อลดภาระหนี้ และโครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ เป็นหนี้ค้างชำระ หรือสถานะหนี้ปกติ ที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน เพื่อขอบคุณลูกค้า ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

นอกจากนี้ ยังช่วยลดความกังวล และสามารถมีเงินกลับคืนเข้าสู่กระเป๋า เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยเมื่อชำระหนี้ จะได้รับคืนดอกเบี้ย ตามประเภทของลูกค้า ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุด มีเกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าชำระหนี้ ตามโครงการชำระดีมีคืน ถึง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วกว่า 1.39 ล้านราย ดอกเบี้ยรวมจำนวน 14,348 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าแล้ว กว่า 2,363 ล้านบาท ทำให้วงเงินใกล้ครบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ 3,000 ล้านบาท

ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงแนะนำให้ลูกค้า ที่มีสถานะปกติ เร่งชำระหนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตามโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ธ.ก.ส. จะปิดโครงการชำระดีมีคืน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สุรชัย รัศมี

สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ตามโครงการลดภาระหนี้ โดยมีสถานะหนี้ NPL หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน ซึ่งมีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ยังคงสามารถตรวจสอบสิทธิ์ และชำระหนี้ตามโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ มาลดภาระหนี้ ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากตัดชำระหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ในวันถัดไป

ในกรณีลูกค้าเกษตรกร และบุคคล จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน

หลังการชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะส่งข้อความ SMS ให้เกษตรกร ลูกค้า ได้รับทราบ เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝาก และกรณีที่ เกษตรกร ลูกค้า สมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือน ผ่าน LINE Official BAAC Family เช่นกัน

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 555 0555 และ LINE Official BAAC Family รวมถึง ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ

WANPEN PUTTANONT