ดูหนังออนไลน์
General

ยึดทรัพย์ยาเสพติด ประมูล ขายทอดตลาด เงินไปอยู่ที่ไหน ปีนี้ตั้งเป้ายึด 6,000 ล้าน

ยึดทรัพย์ยาเสพติด นำของมาประมูล เงินที่ได้ เอาไปไหน ตาม พ.ร.บ. ปราบยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมตั้งเป้ายึดทรัพย์ปีนี้ 6,000 ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เปิดเผยถึงการ ยึดทรัพย์ยาเสพติด โดยเฉพาะการประมูลโมเดลการ์ตูนกว่า 286 รายการ ที่สร้างเสียงฮือฮา เมื่อมีการประมูล โมเดล ลูฟี่ จากการ์ตูนวันพีช ขนาดเท่าตัวจริง ไปด้วยราคา 111,000 บาท หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วเงินที่ได้จากประมูลไปอยู่ที่ไหน หรือไปใช้ทำอะไร โดยระบุว่า

ยึดทรัพย์ยาเสพติด

“ฮือฮาเป็นอย่างมาก กับการประมูลโมเดลการ์ตูนกว่า 286 รายการที่ถูกยึดจาก คดียาเสพติด ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา เป็นกระบวนการตาม พ.ร.บ.การปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด พ.ศ. 2534

สำหรับสิ่งของที่ถูกยึดไว้ใน คดียาเสพติด หากมีคำสั่งศาลให้ริบทรัพย์ จะตกเป็นของ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ ขายทอดตลาด

เงินที่ได้จากการประมูลนั้น จะเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยลดภาระของรัฐบาล และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ในแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 4 ด้านสำคัญ คือ การป้องกัน การปราบปราม การฟื้นฟู และบุคลากร รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ผู้สนใจการประมูล สามารถติดตามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ https://bit.ly/2N74XcB

ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา เป็นกระบวนการหนึ่ง ในมาตรการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินการต่อทรัพย์สินของ นักค้ายาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก ในการจัดการกับทรัพย์สิน ของนักค้ายาและกลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นการตัดวงจร และศักยภาพทางการเงิน

สำหรับการขายทรัพย์สิน ที่ยึดมาได้จากคดียาเสพติด จะนำมาขายทอดตลาด โดยจะยึด และเก็บรักษา เงินที่ได้จากขายทอดตลาดเอาไว้ โดยนำฝากกับสถาบันการเงิน]

ยึดทรัพย์ยาเสพติด

หากศาลมีคำสั่งยกฟ้อง ในคดีอาญาหลัก หรือยกคำร้องริบทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน จะพิจารณามีมติคืนทรัพย์สิน แก่เจ้าของทรัพย์สิน พร้อมดอกเบี้ยคืน ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

แต่หากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ให้แก่ กองทุนฯ เพื่อนำไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางเป้าหมายในการยึดทรัพย์สินในปี 2564 ไว้ 6,000 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรก เดือน ต.ค.2563 -ม.ค. 2564 ยึดทรัพย์ได้ 1,044 ล้านบาท และการดำเนินการ คดีค้างเก่า มูลค่า 767 ล้านบาท รวมผลดำเนินการ 1,811 ล้านบาท

เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวศาลสั่งริบเป็นของกองทุน จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านปราบปราม 3. ด้านบำบัดฟื้นฟู และ 4. ด้านบุคลากร รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนเป็นเงินสินบนรางวัล

ส่วนการจัดขายทอดตลาด จากคดียาเสพติดครั้งต่อไป สำนักงาน ป.ป.ส. โดย สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ (อาหารสัตว์) จำนวน 320 กระสอบ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โกดังเก็บของ บ้านเลขที่ 59/11 หมู่ที่ 2 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT