ดูหนังออนไลน์
Business

‘ประกันสังคม’ เช็คเงื่อนไข ‘ม.33 เรารักกัน’ ชัด ๆ ใครได้ – ไม่ได้เงินเยียวยา

วันพรุ่งนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงแรงงานจะเสนอมาตรการเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 ในชื่อ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและเปิดลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนนี้

เพราะฉะนั้นเรามาเช็คเงื่อนไขกันชัด ๆ อีกรอบดีกว่าว่า ใครมีสิทธิ์ได้ หรือ ไม่ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาทในครั้งนี้

ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน

เงื่อนไขเยียวยา ประกันสังคม “ม.33 เรารักกัน”

สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน นั้น กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ 5 ข้อดังนี้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ต้องเป็นประกันสังคมมาตรา 33 เท่านั้น ส่วนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ ม. 33 เรารักกัน เพราะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาเราชนะไปก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ แต่รัฐบาลกำลังพิจารณาความช่วยเหลือข้าราชการที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มถัดไป

 

เปิดไทม์ไลน์โครงการ

รัฐบาลจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบการรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนและตรวจสอบการรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุก ๆ วันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะได้

ในกรณีประกันสังคมมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ ก็สามารถขออุทธรณ์สิทธิอีกครั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 รัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน

“ประกันสังคมมาตรา 33” คือใคร?

ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมีทั้งหมด 3 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เรียกง่าย ๆ ว่าส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มพนักงานเอกชน หรือ มนุษย์เงินเดือน”

ตามปกติผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 7 ด้านจากกองทุน ประกันสังคม ได้แก่ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พบว่า ประกันสังคมมาตรา 33 มีทั้งหมด 11,055,513 คนทั่วประเทศ จากผู้ประกันตนทุกประเภทที่มีทั้งหมด 16,413,666 คน

 

ความคืบหน้าล่าสุด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็นชอบวงเงินเยียวยาโควิด-19 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้ว และคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอ ครม. ให้พิจารณาอนุมัติโครงการได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

รายงานข่าวเปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบหลักการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันมาตรา 33 ของระบบกองทุนประกันสังคม ในโครงการ ม.33 เรารักกันแล้ว

โดยอนุมัติวงเงินดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 3.71 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลผู้ประกันมาตรา 33 จำนวนรวม 9 ล้านคน รายละ 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวโยกเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากก้อนเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจำนวน 5.5 แสนล้านบาทใช้ครบแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team