ดูหนังออนไลน์
Business

15 ก.พ. ชงเยียวยาประกันสังคม ‘ม.33 เรารักกัน’ เข้า ครม. รอลุ้นไฟเขียว

15 ก.พ. ชง เยียวยาประกันสังคม “โครงการ ม.33 เรารักกัน” เข้า ครม. รอลุ้นไฟเขียวกู้เงิน 3.7 หมื่นล้าน จ่ายผู้ประกันตน 4,000 บาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็นชอบวงเงินเยียวยาโควิด-19 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้ว และคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาอนุมัติโครงการได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

รายงานข่าวเปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบหลักการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันมาตรา 33 ของระบบกองทุนประกันสังคม ในโครงการ ม.33 เรารักกันแล้ว

โดยอนุมัติวงเงินดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 3.71 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลผู้ประกันมาตรา 33 จำนวนรวม 9 ล้านคน รายละ 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวโยกเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากก้อนเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจำนวน 5.5 แสนล้านบาทใช้ครบแล้ว

เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน 2564

“ประกันสังคมมาตรา 33” คือใคร?

ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมีทั้งหมด 3 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เรียกง่าย ๆ ว่าส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มพนักงานเอกชน หรือ มนุษย์เงินเดือน”

ตามปกติผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 7 ด้านจากกองทุน ประกันสังคม ได้แก่ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พบว่า ประกันสังคมมาตรา 33 มีทั้งหมด 11,055,513 คนทั่วประเทศ จากผู้ประกันตนทุกประเภทที่มีทั้งหมด 16,413,666 คน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน นั้น กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

 

ไทม์ไลน์ “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

รัฐบาลจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบการรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนและตรวจสอบการรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุก ๆ วันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะได้

ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน

ในกรณีประกันสังคมมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ ก็สามารถขออุทธรณ์สิทธิอีกครั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 รัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team