Economics

‘บอร์ด ทอท.’ ไฟเขียวลงนาม ‘SAL’ ตั้งบริษัทบริการภาคพื้น

“บอร์ด ทอท.” ไฟเขียวลงนาม “SAL” ตั้งบริษัทลูกให้บริการภาคพื้น คาดได้จรดปากกากลางเดือน พ.ย. นี้ ส่วน “เทอร์มินอล 2” สุวรรณภูมิยังไม่คืบต้องรอความเห็นจากอัยการก่อน

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ต.ค.) ที่ประชุมบอร์ดเห็นชอบหลักการให้ ทอท. ลงนามในข้อตกลงการร่วมทุนกับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ SAL เพื่อจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT Ground Aviation Services Co., Ltd.) โดยหลังจากนี้ ขอให้ ทอท. หารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอีกครั้งเพื่อความรอบคอบ และคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงการร่วมทุนได้ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการประกวดออกแบบอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (Terminal 2) ในสนามบินสุวรรณภูมิให้ที่ประชุมบอร์ดรับทราบ โดยระบุว่า ทอท. ได้ขอความเห็นเรื่องการลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดคือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก หรือ “กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค” จากสำนักงานคดีปกครอง สำนักอัยการสูงสุด โดยขณะนี้สำนักอัยการสูงสุดยังไม่ได้เสนอความเห็นกลับมา แต่ก็เชื่อว่าน่าจะสรุปข้อมูลและรายงานให้บอร์ดรับทราบได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทอท. ได้แจ้งการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการจัดตั้งบริษัทลูกแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลาดจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) ในสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย กับกระทรวงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดย ทอท. ถือหุ้นสามัญในสัดส่วน 49% และ SAL ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 47% และหุ้นบุริมสิทธิ 4% ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้นเรื่องการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในสัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้ได้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตรา 25% ของทุนจดทะเบียน

 

ขอบคุณภาพปกจาก AOT Official

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE