ดูหนังออนไลน์
General

ไขข้อข้องใจ!! อยากมีรัก ทำไมต้องไปไหว้ ‘พระตรีมูรติ’

จากเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ กรณีผู้คนจำนวนมาก แห่ไปร่วมงานบวงสรวง “พระตรีมูรติ” เพื่อขอพรให้ได้สมหวังในเรื่องของความรัก ทำให้บางคนเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า ความเชื่อนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร และเป็นเรื่องจริงหรือไม่ วันนี้ เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กัน 

รู้จักพระตรีมูรติ

“พระตรีมูรติ” เป็นเทพเจ้า ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ที่เป็นการอวตารรวมร่างของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้ง 3 องค์ ของศาสนาฮินดู ได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย)  มีเศียร 3 เศียร แทนพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ มีสุนัข 4 ตัวติดตาม

สุนัขเป็นตัวแทนพระเวททั้ง 4 และมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์ติดตามด้วย 1 ตัว เสมือนเป็นการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ “พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ” ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว

พระตรีมูรติ

ความเชื่อในไทย

พระตรีมูรติในไทย เชื่อมโยงไปครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพระตรีมูรติเป็นเทพผู้อารักขา วังเพ็ชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์) ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สถานที่ที่ในปัจจุบันคือ ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการทิ้งระเบิดในเขตกรุงเทพมหานคร และบริเวณที่ตั้งวังเพชรบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งถูกถล่มด้วยระเบิด มีเรื่องเล่าว่าแม้สถานที่ของวัง จะโดนระเบิดทิ้งลงมา แต่ระเบิดกลับไม่ทำงานหรือด้านไม่สามารถสร้างความเสียหายแก่วังเพชรบูรณ์ได้ สร้างความแปลกใจให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน ศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์ เทวาลัยสำหรับสักการะพระตรีมูรติ ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ใกล้กับศาลพระพิฆเนศวร

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติกับความรัก 

ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด ถึงเกิดความเชื่อที่ว่า พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรักได้  แต่เป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติว่า ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 21.30 น. บรรดาผู้ที่อยากสมหวังในความรักจะมาอธิษฐาน เพื่อให้ตนเองได้รับความสมหวังในความรักที่ปรารถนา ด้วยความเชื่อที่ว่า เวลา 21.30 น. ของวันนั้น มหาเทพจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ เพื่อรับคำอธิษฐาน

ปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากในสังคมไทย นับถือพระตรีมูรติ ในฐานะเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก โดยมีศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์  เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้อย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว

วิธีการไหว้พระตรีมูรติ

  • เตรียมดอกกุหลาบแดง 9 ดอก พวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวง ตามความเชื่อกล่าวว่ากุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก เป็นสัญลักษณ์ของโลกียะ ความเป็นมงคล รวมถึงพลังชีวิต
  • ธูปสีแดง จำนวน 9 ดอก สำหรับคนโสดให้เตรียมเทียนสีแดง 1 เล่ม เมื่อขอพรแล้วจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป หรือจะได้พบเนื้อคู่ในเร็วนี้นั่นเอง ส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ใช้เทียน 1 คู่ ประกบกันให้แน่น เปรียบเสมือนคู่รักที่จะไม่แยกจากกัน
  • ผลไม้ เช่น มะพร้าว หรือจะเป็นน้ำอ้อย นมสด หรือของหวานชนิดใดก็ได้ แต่ห้ามถวายของคาวเด็ดขาด

พระตรีมูรติ

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้า นาย,นาง………… (บอกชื่อ นามสกุลและที่อยู่) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ. บัดนี้ (…..ขอพร….)
เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า

ทีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันตะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

ขอ….ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาล… ขอ…ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์

การขอพรจากพระตรีมูรตินั้น ไม่จำเป็นต้องขอเรื่องความรักอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงาน ครอบครัว เงินทอง หรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายได้

ที่มา : วิกิพีเดีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team